Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 32
Legepladssikkerhed; Sikkerhedsstyrelsen griber ind
Børn&Unges omtale af sikkerhedsproblemerne på det legeredskab, som RABO har leveret til Skovlyskolens SFO i Holte, fik i sidste uge Sikkerhedsstyrelsen til at gå ind i sagen
Af: Ingelise Skrydstrup
Kontorchef Torben Rahbek fra Sikkerhedsstyrelsen rykkede i sidste uge med kort varsel ud for at inspicere de sikkerhedsproblemer, der var konstateret på et sikkerhedsgodkendt legeredskab i Holte. Bevæbnet med årvågne øjne, en god portion skepsis og et skarpladt kamera forcerede han både sikkerhedsafskærmning, vandpytter og jordvolde. Han skulle have dokumentation.
"Jeg kan godt forstå, at lederen har spærret området af, for det ser meget højt ud," siger Torben Rahbek, og retter kameraet mod platformen i 2 1/2 meters højde. Klik. Platformen har ingen sideafskærmning.
Spørgsmålet er måske, om børnene overhovedet vil kravle derop, reflekterer Torben Rahbek. Men her bryder leder Pia Sverdrup-Jensen ind.
"Ved du hvad, jeg overraskede en gruppe børn herude en aften, hvor jeg havde arbejdet sent på kontoret. Og da var der altså indtil flere børn oppe på den platform," fortæller Pia Sverdrup-Jensen.
"Nå...ja, man må nok forvente, at de kravler derop," konkluderer Torben Rahbek, og retter kameraet mod et reb i siden af platformen. Klik. Spørgsmålet er, om det reb er monteret korrekt.

Test og godkendelse undrer. Torben Rahbek spotter producentens mærkning af produktet ved den ene stolpe. Han går målrettet hen og sætter sig ned på hug med kameraet. Klik. På det sølvfarvede metalmærke står der, at Lapsett er producent, og der er både typenummer og en erklæring om, at produktet lever op til europæiske sikkerhedskrav i EN 1176.
"Jeg bliver nysgerrig efter at finde ud af, hvordan produktet er testet. Spørgsmålet er jo, hvorfor de mener, at de godt har kunnet fravige kravene i standarden," siger Torben Rahbek. Han forklarer, at de krav, der står i standarden, er minimumskrav. Producenten kan godt gøre sikkerheden bedre, men hvis man skriver på et produkt, at det lever op til sikkerhedskravene i EN 1176, skal man sikre, at det som minimum er tilfældet.
"Det må testlaboratoriet, der har udstedt certifikatet jo kunne svare på. Vi skal have fat i leverandøren," konstaterer Torben Rahbek. Han kaster et sidste blik på platformen, og stiller sig så op på bakketoppen, hvor han har godt udsyn nedover karrusellen, hvor der også er problemer. Han sætter kameraet for det højre øje. Klik.
"Børnene sidder faktisk en del højere oppe, end jeg havde fået indtryk af," siger Torben Rahbæk og går ned til karrusellen. Klik. "Der er en hovedklemfælde i toppen." Klik. Klik.
"Spørgsmålet er nu bare, om børnene kan komme helt derop," funderer Torben Rahbæk. Og igen bryder leder Pia Sverdrup-Jensen ind.
"Det kan jeg fortælle dig, at de kan. Vi havde et forældrearrangement en aften, hvor der ikke var opsyn herude. Da jeg på et tidspunkt kiggede ud af vinduet, sad der en lille pige helt oppe i toppen, mens de store søskende susede rundt på karrusellen," fortæller Pia Sverdrup-Jensen. Torben Rahbek nikker eftertænksomt og får øje på karrusellens bøjlesæder. Klik. Anoraksnore kan sætte sig fast i sæderne. Klik. Og der har vi producentens mærkning igen. Klik. Produktet lever ifølge producenten op til sikkerhedskravene i EN 1176. Klik.
"Nu vil jeg gå tilbage til kollegaerne i Sikkerhedsstyrelsen. Vi skal se på billederne, diskutere sagen, og så skal vi have fat i leverandøren," konstaterer Torben Rahbek og siger tak for i dag til Pia Sverdrup-Jensen.
Et par dage senere er Torben Rahbek tilbage på kontoret i Sikkerhedsstyrelsen. Han afleverer fotografierne til den legepladskyndige inspektør Otto Nielsen og beder ham undersøge sagen.
"Vi drøftede sagen på et møde tirsdag, hvor vi endnu engang kiggede på legepladsinspektørens rapport og nærlæste EN 1176. Efter mødet tog vi kontakt til RABO for at orientere dem om, at vi nu går ind i sagen. Vi har bedt RABO om en forklaring og har bedt dem fremskaffe de relevante testresultater," siger Torben Rahbek. Han fortæller videre, at i denne uge handler det først og fremmest om at samle oplysninger sammen. De skal kunne vurdere, hvordan tingene hænger sammen.

RABO indkaldes. Allerede dagen efter vurderer Sikkerhedsstyrelsen, at der er behov for at indkalde RABO til et møde, og det bliver fastsat til onsdag i denne uge.
"Vi bliver også nødt til at få TÜV på banen, for at finde ud af hvilken fortolkning de lægger til grund for at certificere legeredskabet. I sidste ende skal vi have løst problemet, og her er vi nødt til at blive enige om en fortolkning," konstaterer Torben Rahbek.

TÜV skifter mening
TÜV er som udgangspunkt enig i, at alle akkrediterede firmaer skal følge den standard, der er beskrevet i EN 1176. Den standard, der gerne skulle sikre, at man har garanti for at sikkerheden lever op til de danske krav. Men efter at have undersøgt sagen i Søllerød, forklarer Horst Niesobski nu til Børn&Unge, at der kan være steder, hvor TÜV går ind og tolker i standarden. Også selvom han påstod det modsatte i sidste uge.
"Fakta er, at der er mere end 115 punkter i standarden, som ikke er klart beskrevet. Her kan vi som et akkrediteret firma gå ind og tolke," siger Horst Niesobski. Han fortæller samtidig, at TÜVs konklusion efter at have undersøgt sagen er, at der ikke er sikkerhedsproblemer på legeredskabet i Holte. Han afviser punkt for punkt den kritik, Søllerød Kommunes Legepladsinspektør har rejst omkring sikkerheden.
Med hensyn til problemer med anoraksnore, der kan sætte sig fast i sæderne på karrusellen, er det noget nonsens. Det står ikke sådan i EN 1176. Det eneste der står er, at det gælder kun ved en brandmandsstang, en rutsjebane eller et legehustag.
Problemet med hovedklemfælde øverst i karrusellen er heller ikke relevant. For små børn kan slet ikke komme derop. Men det er ikke klart beskrevet i standarden, så her må man gå ind og tolke, om der er en adgangshindring. Og det er der for små børn, der slet ikke vil kunne komme derop. For store børn er der ikke tale om en hovedklemfælde, mener Horst Niesobski. Han tror ikke på, at der allerede har siddet et mindre barn oppe i toppen af karrusellen.
At der mangler en sideafskærmning i 2,65 meters højde ser TÜV heller ikke som noget problem.
"Det er fordi, legepladsinspektøren kalder det en platform, men det er kun en ståflade på 1/2 kvadratmeter. Og derfor ikke en platform. Derfor skal man igen ind og tolke i standarden. Og vores vurdering er, at fordi der kun kan stå et barn, der både kan holde i en væg til den ene side og et tov i det andet, så er risikoen for at det går galt meget lille. Samtidig er det kun børn på omkring 7-8 år, der kan komme derop, og de er bevidste om, hvad de gør," mener Horst Niesobski. Men skolefritidsordningens leder kan fortælle, at hun allerede har set 3-4 børn stå på platformen en aften efter lukketid, og det så ikke trygt ud.
Horst Niesobski lægger ikke skjul på, at uoverensstemmelsen med legepladsinspektøren og Teknologisk Institut irriterer ham. Men hvorfor bliver de så ikke bare enige med Teknologisk Institut om en fortolkning?
"Vi har flere gange forsøgt at få et møde i stand for at blive enig om fortolkningerne, men det bliver ikke til noget. De siger, at de tolker for børnenes skyld. Men det er noget nonsens. Hvis vi tager legepladserne fra børnene, hvor skal de så gå hen og lege? Ud på motorvejen?"
Teknologisk Institut afviser, at det skulle være dem, der er skyld i, at man ikke har fået holdt et møde, for at blive enige og fortolkningerne. Tværtimod, siger de.
Børn&Unge orienterer fra Sikkerhedsstyrelsens arbejde med sagen i næste uge.

-Sikkerhedsstyrelsen hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet
-Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer og
administrerer produkters sikkerhed
-Sikkerhedsstyrelsen blev oprettet 1. januar 2004 for at sikre større gennemslagskraft
-Sikkerhedsstyrelsen har som vision at være toneangivende indenfor det sikkerhedstekniske område i Danmark, Europa og internationalt.

Certifikater på legeredskaber:
EN 1176: Betyder at redskabet er testet til at leve op til de europæiske normer for sikkerheden på legepladser.
DS: Betyder at Dansk Standard vurderer, at testresultatet lever op til den danske fortolkning af de europæiske regler