Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING. Vi skal have mere fokus på livslyst
Et hold forskere med lektor Merete Sørensen i spidsen skal sammen med pædagoger, børn og forældre i tre daginstitutioner bringe så meget lyst, glæde og kreativitet ind i hverdagen som muligt. Det skal skabe det ideelle læringsmiljø for børnene ved at stimulere deres fantasi, kreativitet og egne rollelege.
Af: Marie Bille
Hvad undersøger I?
»I den nye master for lærerplaner står der beskrevet, at man skal skabe et læringsmiljø, som stimulerer børnenes læring. Som vi ser det, er læringsmiljø en kultur – en måde man er sammen med børnene på i en institution. Vores projekt er aktionsforskning, så vi går ikke ud og kigger på, hvad der er, men hvad der kunne være. Vores mål er sammen med pædagoger, børn og forældre at sætte fokus på, hvordan vi kan skabe et miljø, som er sjovt, spændende og lystfuldt. Det skal stimulere børnenes fantasi og deres egne lege og hermed deres læring. Hvordan kan vi skabe de bedste rammer i netop denne institution, for at sådan et miljø kan opstå? Vores vision er, at det skal være spændende og lystfuldt for pædagogerne at gå på arbejde – og det skal det også være for børnene. I stedet for at arbejde isoleret med ’sprogstimulering’, handler det om at inddrage sprogarbejdet i en legende hverdag. Man kan for eksempel tage afsæt i eventyr og sætte ord på billeder og handlinger ved at fortælle, male, lege, danse og dramatisere eventyrene sammen med børnene. Man kan måske indrette hele institutionen med magiske huler og en eventyrskov, så den kan fungere som en inspirerende ramme for børnenes egne eventyrlege.«

Hvorfor er det vigtigt?
»Hvis vi ser det fra pædagogernes side, så er det utroligt vigtigt, at man på arbejde ikke oplever at blive fuldstændigt nedslidt af at gøre ting, som ikke er motiverende for en selv. For børnene er lyst og glæde fundamentet for at lære og udvikle sig, og egentlig også at leve, hvis vi ser på de helt store linjer. Det, som driver os som mennesker, er livsglæde og livslyst. Der er det gamle ordsprog, hvor man siger, ’det er lysten, der driver værket.’ Derfor er det vigtigt at finde ud af, hvordan vi kan skabe rammer, der giver lyst og glæde. Pædagoger kan for eksempel arbejde med stemninger, som vi kalder magi. Når man fortæller historie, er det ikke bare historier. Man skaber et ritual omkring situationen, sætter små lys op og sætter musik på og bruger det som afsæt for leg i flere dage efter. En hverdagsagtig ting kan på den måde pludselig blive lidt mere sjov og spændende.«

Hvordan skal I gøre det?
»Da det er et aktionsforskningsstudie, gennemfører vi det i tæt samarbejde med pædagogerne i de tre institutioner, der deltager. Vi vil også inddrage børnene og forældrene i det omfang, de har lyst til at deltage. En institution vil for eksempel gerne arbejde med eventyr og fabler, mens en anden vil arbejde med leg og bevægelse. De skal eksperimentere i en periode på et halvt års tid. Det er vores håb, at vi i efteråret 2018 kan komme med konkrete idéer til, hvordan man ude i institutionerne kan skabe nogle aktiviteter og læringsmiljøer, der stimulerer leg og det kreative i børnene. Enormt meget forskning og evidens viser, at børns egne rollelege har en utrolig læringsmæssig betydning. Det handler om at gå to veje, så aktiviteterne både handler om at stimulere børnenes egne lege, og om at bruge legen i aktiviteten.«

Om forskeren
Merete Sørensen er ph.d. i drama og æstetiske læreprocesser og lektor på professionshøjskolen Absalon. Hendes primære vidensområder er leg, æstetiske læreprocesser samt kunst og kultur som arena for udvikling og læring. Metodisk arbejder hun med aktionsforskning og udviklingsprojekter i dagtilbuds-, skole- og fritidsregi. Projektet ’Magien ind i Dagtilbuddet – pædagogen som kulturskaber og kulturformidler’ løber frem til foråret 2019 og er støttet af BUPL’s forskningsfond. De andre deltagende forskere er Sisse Winther Oreskov og Mikkel Snorre Wilms Boysen, begge fra Professionshøjskolen Absalon.