Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 01
Lær af os. Jobbytte giver os selvtillid
Pædagoger fra fem naboinstitutioner i Vejle har prøvet hinandens job i en uge. Det har øget samarbejdet mellem institutionerne og givet deltagerne masser af selvtillid.
Af: Trine Vinther Larsen
Det ville vi
Gennem jobbytte skulle kolleger i fem naboinstitutioner lade sig inspirere af hinandens måder at arbejde på med de samme rammevilkår og pædagogiske opgaver og rutiner. Det skulle skabe refleksion over egen praksis. Dertil ville pædagogerne udvikle det gode naboskab institutionerne imellem. De havde tit tænkt tanken, men aldrig før haft fælles projekter. Desuden arbejdede alle institutioner med ICDP (International Child Development Programme), og under besøget hos naboen skulle pædagogerne være særligt nysgerrige på, hvordan man på forskellig vis praktiserede denne teori.

Sådan gjorde vi
Jobbyttet foregik sidste år i to uger før sommerferien og to uger efter sommerferien. Fire medarbejdere fra hver institution deltog, og den enkelte medarbejder byttede med en kollega i en enkelt uge efter et ’hænder i hul’-princip, hvor man indtrådte direkte i hinandens job. Fire dage var passende, så man kunne se rutinerne over tid, og at børnene på stuen ikke blev tilknyttet besøgspædagogen mere end til en vikar. Før og efter jobbyttet havde man en samtale med en ekstern coach. Dag fem i forløbet aflagde man skriftlig refleksionsrapport. Der blev informeret forud forforløbet og evalueret bagefter.

Det lærte vi
Deltagerne fik en positiv oplevelse af, at de som faguddannede pædagoger kan gå lige ind i en fremmed institution og udføre jobbet som pædagog i en hvilken som helst børnegruppe. Det gav masser af faglig selvtillid. Besøgene hos nabokollegerne medførte nye perspektiver på eksempelvis, hvordan man dokumenterer læreplansarbejdet, har putteritualer eller involverer børn i borddækning. Mange oplevede, at ude er godt, men hjemme bedst, men projektet gav også mod på mere samarbejde med nabokollegerne, og der er både planlagt workshops med erfaringsudveksling og fælles ture til byggelegepladsen.

Om projektet
I 2012 fik fem institutioner fra området Nørremarken i Vejle Kommune 50.000 kroner i støtte fra kommunens kompetenceudviklingsmidler til et jobbytteprojekt. 20 pædagoger prøvede hinandens job i en uge. Pengene gik til møder, en studietur og coachtimer. Jobbytte skal fremover finde sted mellem institutionerne hvert år. Tidligere leder af vuggestuen Solstrålen Hanne Pjengaard og leder af den integrerede institution Lærkereden Hans Jessen har udviklet projektet. Læs mere via kortlink.dk/cznd.