Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 14 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING: Vi har alle rutinerne detaljeret beskrevet
Børnehuset Harmonien har arbejdet systematisk med pædagogiske rutiner i 12 år. Et blik udefra gav pædagogerne en idé, som gjorde frokosten til et langt bedre rum for samtaler med børnene.
Af: Marie Bille
I Børnehuset Harmonien på Frederiksberg er de daglige rutiner beskrevet ned til mindste detalje. Det skal gøre pædagogerne i stand til at give børnene mulighed for at udvikle sig og lære gennem alle dagens praktiske opgaver – for eksempel når der skal gøres klar til frokost på legepladsen i skovbørnehaven, hvor de ældste børn kører ud med bus hver dag, fortæller pædagog Simone Fritsche Frei.
»Man kunne måske tænke, at det hele gik nemmere og hurtigere, hvis jeg hurtigt selv tørrer bordet af og dækker det. Men i virkeligheden fratager jeg børnene den læring, som de kunne have haft. Så kan det godt være, at en tallerken ryger på jorden en gang imellem, men ord lærer ikke. Det gør erfaringer. Så børnene skal selv prøve alle de ting,« siger hun.
Selvom det sker dag efter dag, er bare det at tørre bordet af en sanseoplevelse, hvor man bruger både den taktile og den kinæstetiske sans. Går man i dybden med alle hverdagens små processer, så rummer de meget læring. Det er pædagogernes udgangspunkt, og børnene vil gerne være med.
»De gider ikke et eller andet, som ikke giver mening. Men det giver mening at vaske et bord af, for de ved, at vi skal spise lige om lidt, og det er fedt at spise ved et rent bord, hvor der ikke er fugleklatter rundtomkring,« siger Simone Fritsche Frei.

Rytme i hverdagen. Harmonien har gennem mange år arbejdet med at sidestille pædagogiske rutiner med planlagte aktiviteter. Det store fokus på rutinerne og børnenes deltagelse er især rart for de børn, der har udfordringer ved det sociale og kan have svært ved at finde deres plads i en leg, oplever Simone Fritsche Frei.
»De er meget glade for rutinerne, for de ved, hvad der skal ske. De er trygge og ikke så meget på vagt, som når vi skal gøre noget helt nyt,« siger hun.
Når rutinerne fungerer godt, udgør de en rytme i hverdagen, og det skaber ro, også for personalet.
»Det kører som et automatisk ur, man har i kroppen. Man kan nærmest mærke det som en puls, der kommer flere gange i løbet af dagen, og som giver mening,« siger Simone Fritsche Frei.
Harmonien har deltaget i forskningsprojektet om pædagogiske rutiner i 2015, hvor forsker Søren Smidt fra UCC filmede hverdagssituationer i institutionen. Blikket udefra gav pædagogerne en øjenåbner, som fik dem til at ændre på nogle af de faste rutiner ved frokostbordene.
Søren Smidt undrede sig over, at den voksne, der sad ved hvert bord, gik meget rundt for at hente brød eller andet, der manglede. Han sagde: ’Hvorfor har I ikke fem brødbakker på hvert bord, så I ikke hele tiden skal rejse jer op? Så kunne I have nogle fede dialoger med børnene og spørge ind til, hvad de har foretaget sig i weekenden, og få et roligt forum, hvor man kan sidde og snakke’.
Ja, klart, hvorfor har vi ikke selv tænkt på det, spurgte pædagogerne sig selv. Det er da fuldstændig åndssvagt, at vi render rundt efter brødkurve, når vi bare kunne have fem.

Altid følge op. Det er afgørende hele tiden at følge op på, hvordan rutinerne virker i praksis, hvis de skal fungere som et lærings- og udviklingsrum for børnene. Det mener leder Monica Nielsen.
»Det er vigtigt, at vi har et refleksionsrum. Og ligesom vi gør det med lærerplanerne, sådan skal vi også gøre det med hverdagsrutinerne,« siger hun.
Hvordan gør I det?
»For eksempel omkring måltidet, hvor alt er skrevet ned: de voksnes roller, hvem der gør hvad og så videre. På et tidspunkt hang teksten fremme – både for at minde personalet om det og til vikarer. På vores pædagogiske mandagsmøder og på personalemøderne ser vi på, hvordan det går.«
Ledelsen har et stort ansvar for, at der hele tiden bliver holdt hånd i hanke med, at hverdagsrutinerne fungerer, mener hun.
»Det går godt, lige når vi har talt om det, men efter tre måneder, kan det løbe lidt ud igen. Det er noget, man løbende skal tage op. Hele tiden faktisk. Det skal vi sørge for som ledelse,« siger Monica Nielsen.

Du kan se en film om Harmoniens arbejde med rutiner på kortlink.dk/n35b

5 spørgsmål til refleksion i jeres institution
1. Hvilke mål styrer den nuværende praksis på udvalgte områder, fx måltider, garderobe, modtagelse, badeværelse og bleskift?
2. Hvilke elementer af læring indgår i rutinen, og hvordan understøttes børns læring, udvikling og handlekraft?
3. Hvordan oplever børnene rutinerne, og hvordan vil I gerne have, de skal opleve dem i fremtiden?
4. Hvilke mål kan i stille op for børnenes læring og udvikling af personalets kompetencer omkring rutinerne?
5. Hvilke forskelle og ligheder er der mellem stuer og afdelinger i huset – og hvordan kan der arbejdes med rutinepædagogik i hele huset for at styrke den fælles retning for institutionen som helhed?

5 råd til arbejdet med rutiner som læringsrum
1. Opgiv tanken om rutiner som praktiske opgaver. Sæt fokus de pædagogiske og læringsmæssige elementer for børnene.
2. Arbejd systematisk og mål­orienteret med de pædagogiske rutiner enkeltvis. Start med måltider, garderobe og modtagelse.
3. Analyser de pædagogiske rutiner som læringsmiljø.
4. Arbejd altid konkret og udviklingsorienteret. Husk at evaluere.
5. Inddrag forældrene i jeres overvejelser og brug rutinepædagogikken til at fortælle forældrene om jeres pædagogiske praksis.

Kilde: Søren Smidt.