Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 09
BUPL mener: Lederforeningen på værksted
Jeg er fuldstændig overbevist om, at lederforeningen kommer velsmurt og velkørende ud fra værkstedet.
Af: Lasse Bjerg Jørgensen
De pædagogfaglige lederes placering i BUPL har været til debat, lige siden kongressen i 2008 besluttede, at lederarbejdet skulle køres til serviceeftersyn.
BUPL's lederforening blev stiftet i 2002, og siden er meget forandret. Derfor er det også oplagt at se på, om de mange kilometer, lederforeningen har gået, har sat sig spor i styretøj, dæk og bremser.
Siden kongressen i 2008 har en styregruppe nedsat af hovedbestyrelsen derfor haft til opgave at sikre en diskussion af, hvad de mange forandringer betyder for ledernes forhold i BUPL. Hvad er det for en opgave, BUPL skal løse for lederne, hvilken service efterspørger lederne, og hvilken politisk organisering skal der til, for at leder­arbejdet passer til ­ledernes virkelighed? Jeg har personligt ­været på besøg i alle lokale BUPL-fagforeninger for at diskutere det, ligesom BUPL's centrale lederråd og hovedbestyrelse har haft spørgsmålet på dagsordenen mange gange de seneste to år.
Udfordringen ligger i, at en leder i dag ikke bare er leder. Tværtimod er der opstået en mangfoldighed af titler, der dækker over, at strukturen på børne- og ungeområdet også er forandret. Når to ledere mødes i dag på tværs af landet, skal de bruge en del tid på at forklare hinanden deres opgaver og funktioner, som kan have meget forskelligt indhold. Der er kommet ledere på flere niveauer, og blandt BUPL's ledermedlemmer er der nu også en gruppe ledere, der har til opgave at lede andre ledere. Samtidig har kommunalreform og kvalitetsreform be­tydet væsentlige ændringer i lederrollen og i ledernes opgaver. En væsentlig forandring er ligeledes, at lederne nu har fået deres egen overenskomst.
Så udfordringerne og forandringerne har holdt i kø og har bidraget til at give lederne en helt anden rolle og position og nogle andre behov i forhold til deres fagforening, end for bare få år siden. Den styregruppe, der blev nedsat som et bedre mekanikerteam, har efterhånden nærmet sig et forslag til mål og indhold for det fremtidige lederarbejde. Forslaget blev præsenteret på lederforeningens årlige konference for de lokale lederråd i sidste uge, som det kan læses andetsteds i bladet. Konferencen viste, at viljen til forandring var til stede, og at det fag­politiske engagement er stort, hvilket tegner godt for fremtiden i lederforeningen. Der er en stor vilje til at skabe en lederforening i BUPL, der ikke kun er til yderligere gavn for ledermedlemmer, men som i det hele taget styrker BUPL som samlet organisation og dermed kommer alle medlemmer til gode. Kongressen til december tager de endelige beslutninger, men jeg er fuldstændig overbevist om, at lederforeningen kommer velsmurt og velkørende ud fra værkstedet.