Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 11
Efter pædofilisag. Kommune indfører samværsregler i institutioner
I kølvandet på en sag om pædofili lægger Lyngby-Taarbæk Kommune nu op til, at alle institutioner skal lave regler for, om pædagoger må hjælpe børn med at tage tøj på, have børn på skødet og tage alene på tur.
Af: Marie Bille
Kan man hjælpe børn med at tage tøj af og på? Tager man børn på skødet? Kan man tage alene på tur med en gruppe børn? Hvad gør man, når man skal skifte ble på et lille barn? De spørgsmål, samt en række andre, vil Lyngby-Taarbæk Kommune nu pålægge alle institutioner i kommunen at finde tydelige svar på. Det fremgår af et endnu ikke vedtaget udkast til ’Regler for samvær i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner’, som Børn&Unge er i besiddelse af.
De nye retningslinjer fra kommunen indeholder også handleguides til pædagogerne i tilfælde af bekymring, mistanke eller viden om overgreb begået mod børn. Reglerne, der skal op på næste møde i børne- og fritidsudvalget 12. juni 2014, har været undervejs længe, og kommer i kølvandet på en sag, hvor en SFO-pædagog, der frem til 2013 var ansat i en af kommunens skoler, blev dømt for en række overgreb mod børn.
»Processen er startet år tilbage, men selvfølgelig har vi også været påvirket af den sag, vi har haft,« siger Centerchef i Center for Uddannelse og Pædagogik Erik Pedersen, der understreger, at de nye retningslinjer endnu ikke er vedtaget politisk og derfor kan komme til at se anderledes ud.

Tydelige kommandoveje. Peter Winding, fællestillidsrepræsentant i Lyngby-Taarbæk, er positiv ved udsigten til de præcise anvisninger, så pædagogerne ved, hvad de skal gøre, hvis de får mistanke om overgreb.
»Vi har efterlyst nogle lidt mere tydelige kommandoveje, dem får vi nu. Det er vigtigt, at den ansatte ved præcis, hvor han eller hun skal gå hen med sin bekymring,« siger Peter Winding.
I forhold til regler for samvær oplever Peter Winding et dilemma. På den ene side giver reglerne en sikkerhed, men det kan gå ud over fagligheden, hvis pædagoger ikke kan yde den basale omsorg.
»Man skal nok være forsigtig med at stramme så meget ind, at pæda­gogerne ikke kan udføre deres arbejde,« siger Peter Winding. Han vurderer, at mange af kommunens institutioner allerede har retningslinjer for samværet, mens nogle endnu ikke har taget de konkrete drøftelser.

Gode diskussioner. I Børnehuset Rosenlyst i Lyngby har pædagoger og ledere allerede udviklet et sæt retningslinjer, der forholder sig til mange af de spørgsmål, som kommunen nævner i udkastet til de nye regler. Leder i Rosenlyst Elisa Kast har været med i den arbejdsgruppe, der har formuleret kommunens nye retningslinjer. Hun mener, at retningslinjerne er en god måde at beskytte personalet i institutionerne på.
»Vi har for eksempel en regel om, at man gerne må tage alene i Netto med et par børn, hvis det er pædagogisk relevant, men man tager ikke alene i skoven med børnene,« siger hun.
»Det giver nogle gode diskus­sioner og en tryghed, at man får talt åbent om forventningerne til personalet, og hvad man kan og ikke kan,« siger Elisa Kast, der oplever, at forældrene har taget godt imod institutionens retningslinjer.