Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 30
Kommunalvalg 2009: Hjertet banker for de svage
Miasser Hawwas baggrund som palæstinenser har formet hendes politiske ståsted. Hendes pædagogiske uddannelse gør, at hun ved, det nytter at handle sig ud af problemerne.
Af: Vibeke Bye Jensen
Kun en snert af en fremmed tone i det ellers så velformulerede sprog afslører, at Miasser Hawwa ikke er født i Danmark. Som 20-årig kom hun for 28 år siden hertil som indvandrer fra Nazareth i Palæstina, lige sluppet ud af et tvangsægteskab, der ikke fungerede. Nu bor hun i Ballerup, er dansk gift, har tre børn og stiller for første gang op til kommunalbestyrelsen for Socialistisk Folkeparti i Ballerup Kommune.
På grund af en opvækst i et land, hvor hendes folk bliver undertrykt, banker hendes hjerte for at gøre noget for de svage i samfundet.
"Det er den tidlige forebyggende indsats helt fra vuggestue og børnehave og over i skolen, som jeg vil arbejde for i kommunalbestyrelsen. Jeg tror på, at det handler om at gå i dialog med forældrene og de unge og få dem til at tage ansvar. Vi skal spørge de unge og forældrene, hvad der er svært, og hvad de har brug for, og give dem den hjælp, de beder om, i stedet for at gætte os til, hvad de har brug for," siger hun.
Da Miasser Hawwa kom til Danmark var det med ønsket om at leve i et frit og åbent samfund, hvor også kvinders stemme bliver hørt, og for at få mulighed for at tage en uddannelse. Valget faldt på pædagogfaget. Hun arbejder i dag som sprogvejleder i Solrød Kommune, men har før arbejdet som pædagog i alle typer af institutioner.

Kendskab og venskab. Når hun tager rundt til institutionerne for at vejlede pædagogerne i sprog­stimulering af de tosprogede børn, prøver Miasser Hawwa at få børnene til at knytte venskaber på tværs af sprog og kultur. For det er i det tætte kendskab til hinanden, at børnene lærer sproget. Sprogtest har hun ikke meget til overs for.
"De sluger bare en masse tid fra det daglige sproglige arbejde og det tætte samvær mellem børn og voksne, hvor sproget læres. De tosprogede børn skal være med i det sociale liv både i og uden for institutionen, og det hjælpes godt på vej af venskaber. I den forbindelse er det nødvendigt at arbejde med forældrene, så de bliver klar over, hvor vigtigt det er for deres børns sprog og integration, at de er med til aktiviteter både i og uden for institutionen," siger hun.
Miasser Hawwa er glad for, at det er lykkedes at få så mange tosprogede børn i institution i Solrød Kommune, for det gør det lettere at få fat i mødrene og få dem til at forstå, at de skal engagere sig i deres børns liv i institution og skole.
"Mange indvandrere og flygtninge lever med drømmen om at vende tilbage til hjemlandet og gør derfor ikke noget for at blive integreret i det danske samfund. Det betyder, at børnene bliver splittet mellem deres forældres drømme og deres egen virkelighed som nogle, der skal passe ind i det samfund, de er født i. Hvis børnene mærker, at forældrene ikke engagerer sig i deres liv, deres institution, skolegang, fritidsinteresser og kammerater, er det svært for dem at gå helhjertet ind i det. Derfor fokuserer jeg ikke kun på sproget, men på, at børnene har brug for kompetente voksne, som er nærværende og som tænker på, hvad man kan gøre, for at barnet får venner og er med i gode aktiviteter både i institutionen og i fritiden," siger hun.

Vi skal handle. Miasser Hawwa stiller op til kommunalbestyrelsen, fordi der er mange udfordringer omkring børn og unge i Ballerup.
"Vi har manglet ordentlige fritidstilbud til de unge og en indsats for, at de bliver fastholdt i deres uddannelse. De dropper ud, og det er ikke kun synd for de unge. Samfundet har brug for dem, der vil tage en uddannelse - også indvandrerbørnene," siger hun.
Her er kontakten mellem institution, skole og forældre meget vigtig, mener Miasser Hawwa.
"Der mangler en hel del etniske minoritetsfamilier i forældrebestyrelserne, både i daginstitutionen og i skolen, og de deltager ikke ret meget i forældremøder. Så jeg tænker, at vi har en opgave, for vi kan ikke bare lade stå til. Vi skal sørge for at skabe kontakt. Mit arbejde som pædagog har lært mig, at det kan betale sig ikke at have berøringsangst, men at handle på dét, man ser, og vise nysgerrighed og interesse. Når jeg ser ulighed og uretfærdighed, så føler jeg, at jeg har pligt som borger og med de uddannelser og erfaringer, jeg har, at arbejde på sagen for at forbedre forholdene," siger hun.

Alle har ressourcer. Miasser Hawwas familie har altid været meget politisk interesserede. De har holdninger om retfærdighed og om at gøre noget i tide, inden problemerne vokser sig for store.
"Det handler ikke kun om at tænke på sin egen lykke, men at gøre noget for fællesskabet. Tanken om at vi skal dele det, der er, i stedet for at rage til os, ligger godt i tråd med SF's tankegang, og derfor har jeg valgt det parti. Gennem mit arbejde har jeg også erfaret, at det er bedre at forebygge i tide, så mennesker kan blive en ressource for samfundet. For alle mennesker har ressourcer og potentialer, og de skal styrkes og stimuleres, så de ikke bliver til et problem for alle," siger hun.
Det er også vigtigt for Miasser Hawwa at være rollemodel for andre indvandrerkvinder.
"Mange af dem er ekskluderet af samfundet, og det skal ikke ske for deres børn. Vi skal satse på, at få inkluderet børnene og indrette institutioner og skoler, så de kan rumme alle børn. For har et menneske først fået opfattelsen af, at det ikke hører til, så vil det føle sig ekskluderet helt op i voksenalderen," siger hun.

Tre portrætter
Læs interview med tre kandidater, der stiller op for vidt forskellige partier forskellige steder i Danmark. De har det til fælles, at de er pædagoger, og at deres hjerte banker for de svageste. Og for børnene.
• Miasser Hawwa
Socialistisk Folkeparti
Ballerup Kommune
• Brit Hindborg Skovgaard Venstre
Vordingborg Kommune
• Kim Printz Ringbæk
Socialdemokraterne
Tønder Kommune