Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
BUPL: Frivillige er ikke en udpræget god ide
Nyt udvalg skal se på organiseringen af det pædagogiske arbejde og brug af flere frivillige, som ministeren ønsker. BUPL er kritisk.
Af: Vibeke Bye Jensen
Et nyt udvalg skal nu undersøge, hvordan arbejdet i institutionerne organiseres, så læringsmiljøet får de bedste betingelser. Formand for udvalget er Sanne Lorentzen, der også er formand for BUPL’s Lederforening.
Udvalget, der er nedsat af børneminister Ellen Trane Nørby (V), skal blandt andet søge relevant viden, finde de gode eksempler samt udpege udfordringerne. Det skal blandt andet bruges i et inspirationsmateriale til det pædagogiske personale i forbindelse med revideringen af de pædagogiske læreplaner.
Et af Sanne Lorentzens budskaber er, at pædagoger både kan og skal organisere arbejdet. Det fastslår hun, efter at børneministeren har udtrykt et stærkt omdiskuteret ønske om, at der kommer flere frivillige i dagtilbud. Et forslag, som mange pædagoger rasede over, da det blev offentliggjort på BUPL's Facebookside. Sanne Lorentzen er også kritisk.
»Ministerens optagethed af at bruge frivillige til praktiske op­gaver er ikke en udpræget god idé. For ­arbejdet omkring de frivillige skal organiseres, og det er et stort arbejde, som kan gå fra ledelse af den pædagogiske medarbejdergruppe.Desuden er der grænser for, hvor mange ’løse’ medarbejdere, børn skal forholde sig til. De har brug for nærværende relationer med voksne, som de kender og er trygge ved.Så er de åbne for at lære,« siger hun.
Udvalget holder sit første møde i august. I udvalget sidder blandt andre repræsentanter fra BUPL, FOA, Børne- og Kulturchefforeningen, DLO, Arkitektforeningen, Dansk Center for Undervisningsmiljø, COWI samt praktikere. Udvalget skal tage afsæt i disse syv temaer: dialog med forældre, samarbejde med lokalsamfundet, brug af anden type arbejdskraft til praktiske opgaver (frivillige), brug af fysiske rammer, fordeling/organisering af personale (herunder mødekultur), organisering af pædagogiske aktiviteter og brug af IT/­digitale løsninger.