Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Vi udviklede vores eget koncept
Hvidovre Kommune havde kig på konceptet ’De utrolige år’. Men pædagogerne ville ikke låses i et fast koncept, så I stedet gik de i gang med at udvikle kommunes egen model ’Sammen om barnet’.
Af: Marie Bille
Hvad ville I?
»Hvidovre Kommune havde indgået et partnerskab med Socialstyrelsen,
der ville have fokus på tidlig opsporende og forebyggende indsats. Vi var
en flok ledere og psykologer fra vores familiecenter, der tog til Jylland og undersøgte konceptet ’De utrolige år’. Der var mange fine elementer, men man bliver låst i bestemte koncepter for, hvad man skal. Vi ville udvikle vores egen ’Hvidovre-model’ i
den her arbejdsgruppe. Vores chef sagde ’okay, men I skal stile højt’. Så gik vi i gang. Vi ville gerne blive dygtigere til at håndtere forældresamarbejdet, forstået på den måde, at vi ville have forældrene tættere på.«

Hvordan gjorde I?
»Vi skabte uddannelsen ’Sammen om Barnet’, som mindst 75 procent af alle pædagoger og medhjælpere i dagtilbud og dagplejerne skulle have. Den består af seks hele undervisningsdage og fem træningsdage pr. medarbejder. Det er en stor satsning for en kommune at få så mange igennem møllen. Lederne er forpligtede til at følge undervisningen og deltage i det, vi kalder ’implementeringssparring.’ Der sidder man som ledere på tværs af institutionerne og udveksler idéer og erfaringer med, hvordan vi sikrer implementeringen. Psykologer fra kommunens eget familiecenter
Poppelgården har stået for undervisningen.«

Hvad har I lærte?
»Vi har haft fokus på personalets refleksion og rolle i forældresamarbejdet. Det er os professionelle, der fører an: Vi har forpligtelsen til at tage initiativet og invitere forældrene ind og tættere på. Personalet har arbejdet med deres roller og reaktioner.
Vi er endt med at have en plakat, der hedder ’Sammen om barnet’, som er en visuel skitsering af de modeller, vi har anvendt, og som vi nu kan bruge. Det handler fx om den svære samtale med forældrene og om at kunne se situationer fra flere perspektiver – barnets, forældrenes og de professionelles. Styrken er, at vi har fået et fælles sprog.«

Om projektet
Hvidovre Kommune satser på at kvalificere forældresamarbejdet i kommunen for at opspore børn i gråzonen, dvs. dem der ikke trives, men som der ikke allerede laves underretninger på. Formålet er at støtte op om tidlig opsporing og forebygge mistrivsel. I stedet for at vælge en pakkeløsning har kommune valgt at opbygge deres eget uddannelsesforløb. Ledere fra daginstitutioner, dagpleje, pædagogiske konsulenter og psykologer fra familieafdelingen har udviklet uddannelsesindholdet. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Jette Lundahl, leder i Børnehuset Cirklen, på mail: jmd@hvidovre.dk