Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 10
Sprog - grænseoverskridende bogstavleg
Professor Dr. ABC bryder barrierer ned mellem danske og tyske børn. Figuren kan bruges alle steder, hvor børnehavebørn skal lære et nyt sprog og en ny kultur at kende, siger manden inde i kostumet, diplompædagog Claus Sax Hinrichs.
Af: Niels Ole Krogh
Han er lidt ubehjælpsom. Dummer sig, glemmer. Og hvem vil ikke gerne hjælpe en elskelig klovn? Det vil børn. Og dermed er engagementet tændt i børnehaven Kernehuset og før den i mange andre institutioner på hver sin side af den dansk-tyske grænse. Sprogforskeren Professor Dr. ABC har gjort sin entré, leger med bogstaver, jonglerer bogstaveligt talt med vokaler og håndterer under ungernes jubel sin bogstavfindemaskine - en forhenværende Nilfisk, nu en buttet robot med blinkende øjne og overraskelser i maven.

Væk med barriererne. Der er meget mening i galskaben, hvis man tror manden inde i kostumet, diplompædagog Claus Sax Hinrichs. Stadigvæk en smule forpustet over den hæsblæsende første af tre seancer, der udgør den grænseoverskridende musikalske sprogleg, forsikrer han, at det er en øjenåbner, han turnerer med.
Det er Region Sønderjylland-Schleswig, der har sendt Claus Sax Hinrichs på turné. Det sker som led i en sprogkampagne, som er et af mange initiativer, der skal få de kulturelle barrierer mellem danskere og tyskere til at skrumpe ind. Derfor indebærer den sidste seance også en genvisit af børnehavebørn fra nabolandet.
"I mit første møde med børnene har jeg sat dem på sporet af en sang, de skal finde. Det er en af de mange børnesange, som findes med både dansk og tysk tekst. Senere møder de børnene fra nabolandet og lærer samme sang på tysk. Klimakset indfinder sig, når børnene lærer sangen på det fremmede sprog af børnene fra det andet land," siger Claus Sax Hinrichs, der er lidt overvældet af den succes, projektet har fået.
"Børnene får ikke kun en legende tilgang til alfabetet. De synger videre på fremmedsproget derhjemme og river tit forældrene med," siger han.

Rim og remser. Projektkoordinator i regionskontoret Anne-Mette Olsen siger om baggrunden:
"Børnehavebørn er måske for små til at deltage i decideret sprogundervisning, men de er glade for rim, remser og sanglege. Og det er netop indholdet i Professor Dr. ABC. Forskning viser, at bliver børns sprog stimuleret tidligt, så får de lettere ved at lære fremmedsprog senere i livet."
"Vi er specielt glade for, at børnehaverne tager projektet til sig, for jo flere sjove oplevelser, børnene har haft med dansk og tysk som nabosprog i en tidlig alder, desto mere åbne er de overfor at lære sproget, når de kommer i skole," siger Anne-Mette Olsen.
Claus Sax Hinrichs mener, at konceptet i Professor Dr. ABC passer som fod i hose alle steder, hvor børn skal tilegne sig et nyt sprog.
"Professor Dr. ABC er en August-klovn. Han skal hjælpes, og det gør ham som figur meget velegnet til at engagere børnene. Der er et stort potentiale i at bruge ham i kombinationen sprogforsker og klovn. Han forbinder og spiller på børnenes nysgerrighed, og den er som bekendt universel."
"Jeg har ikke fundet andre, der på samme måde inddrager klovnefiguren som sprogligt bindeled mellem folk. Det er lidt ærgerligt. Netop August-figuren kan bruges alle steder, hvor tosprogede børn skal lære et nyt sprog og en ny kultur at kende," mener Claus Sax Hinrichs, der har 20 år bag sig som semiprofessionel klovn og gøgler. o


Alfons Åberg i sprogkufferten
"Vi fortsætter samarbejdet. Det vil sikkert udvikle sig til en venskabsforbindelse," siger souschef i Børnehaven Søndermose i Kruså, Dirk Moshage. Selv om børnehaven er placeret et velvoksent stenkast fra grænsen, skulle der et grænseoverskridende projekt til, før børnehaven fik gang i et samarbejde med en tysk børnehave. Med Region Sønderjylland-Schleswigs mellemkomst blev det ADS Kindergarten Süderlücke i Flensborg. En række andre danske børnehaver har på lignende vis sluttet venskab med tyske børnehaver.
"Takket være Professor Dr. ABC kan børnene nu synge Mester Jakob på tysk, og de ved, at Alfons Åberg er en figur, deres jævnaldrende i Tyskland kender under navnet Willi Wiberg. Konceptet er nærmest genialt, for det indebærer, at hvert barn bemærker, at det bliver hørt, at det bliver set, og at det har et forbogstav. Der er kort sagt plads til det enkelte barn," siger Dirk Moshage.
"Den dybere mening udover, at børnene skal få knækket bogstavkoden og få et kendskab til deres tyske naboer, er også at gøre forældrene positive over for det tyske. At medvirke til at de får nedbrudt den skepsis, de ofte har over for det tyske," siger Dirk Moshage, der som dansk sydslesviger med dansk skolegang i Flensborg selv bærer begge kulturer i sig.
For ham er det også centralt, at sprog- og kulturprojektet indebærer, at "vi har fået klippet, klistret, sunget, snakket og leget".
Også børnehaveleder Gitte Johannsen fra Kernehuset i Gråsten har været glad for at få besøg af Professor Dr. ABC.
"Vi har med kyshånd taget mod tilbuddet, som vi altid gør, når nogen udefra tilbyder en spændende tilgang til et forløb, vi alligevel agter at tage fat på. Og med den entusiasme, børnene viser over for den musikalske bogstavleg, så glæder vi os til at få bundet det op på samværet med den tyske børnehave i Oeversee. Hvem ved. Måske udvikler det sig også til en venskabsforbindelse," siger Gitte Johannsen.


Region Sønderjylland-Schleswig er en af mere end 100 såkaldte
"euroregioner"; en samarbejdsorganisation med to eller flere europæiske grænseregioner.
Samarbejdet i regionen styres af et regionalråd sammensat af politikere, arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for de to nationale
mindretal i grænselandet.

Børnehaveprojektet er blevet til i et samarbejde mellem Regionskontoret, Claus Sax Hinrichs og kulturkonsulent Ulla Jensen fra firmaet Rable i
Kolding. Projektet får støtte fra EU.

Læs mere om regionen på www.region.dk
En halv snes danske og tyske børnesange er at finde i det sanghæfte, som netop er udgivet i forbindelse med Region Sønderjylland-Schleswigs sprogkampagne.
"I foråret, da vi introducerede den distræte sprogforsker Professor Dr. ABC, var vi glade, blot de deltagende børn lærte at synge Mester Jakob på nabosproget. Men vi undervurderede børnene. Forbløffet hørte vi de allermindste børn synge sangen på tysk, og de lærte det på rekordtid. Der er et meget stort potentiale i at begynde med en form for legende sprogundervisning allerede fra tidlig alder," fortæller projektleder Anne-Mette Olsen fra Regionskontoret om baggrunden for at udgive sanghæftet.

Min hat den har tre buler
Mein Hut, der hat drei Ecken

Sur, sur, sur lille bi, omkring!
Summ, summ, summ, Bienchen summ herum

Tre små kinesere på Højbroplads
Drei Chinesen mit dem Kontrabass