Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 43
Sundhedsskadelige julelys
De mange levende lys, som tændes ved juletid, kan være farlige. Ikke kun på grund af den åbne ild, men også fordi lysene indeholder sundhedsskadelige stoffer.
Af: Jesper Nørby
Julen er lysenes fest, og december byder på kalenderlys, juledekorationer og adventskranse både i de danske hjem og i daginstitutionerne.
Men der er grund til at tænke sig om en ekstra gang, inden man tænder julelysene. Osen fra lysene er nemlig ikke ufarlig, fortæller Jacob Sørensen fra Informationscenter for Miljø & Sundhed.
Informationscenter for Miljø & Sundhed (IMS) har lavet flere undersøgelser af soden fra levende lys. Undersøgelserne har vist, at en lang række lys udskiller sundhedsskadelige partikler, såkaldte aerosoler, når de brænder. Generelt er stagelys værst, mens bloklys og fyrfadslys tilsyneladende er mindre skadelige.
Jacob Sørensen, som er miljø- og sundhedsfaglig medarbejder på centret, fortæller, at nogle lys kan indeholde tungmetaller, samt at røgen i nogle tilfælde kan være kræftfremkaldende, ligesom for eksempel cigaretrøg.

Pas på børnene. Hvis man stiller et stearinlys op ad en hvid væg, kan der komme sorte afsmitninger på væggen. De stoffer, som farver væggen, kommer også ned i lungerne på de folk, som sidder omkring lyset, fortæller Jacob Sørensen.
"Stofferne ligger i stearinen eller i voksen. De bliver udskilt, når lyset bliver brændt, og så kan de trænge ned i lungerne og gøre skade," fortæller han.
Der er ikke lavet undersøgelser, som direkte viser, at røgen er mere sundhedsskadelig for børn end for voksne, men ifølge Jacob Sørensen skal man være særligt varsom, når man tænder lys i nærheden af børnene.
"Det er ofte sådan, at børn fysisk er lettere påvirkelig, end voksnes er. Samtidig skal børnenes lunger også fungere flere år ud i fremtiden end voksnes," siger han og opfordrer til, at man tager både børn og voksnes helbred med i overvejelserne, inden man tænder en hel skov af julelys.

EU-regler er ikke bindende. I november 2007 besluttede EU at lave en fælles standard for sodning - altså den mængde aerosoler, som lysene udskiller. Det blev til frivillige retningslinjer, og der er derfor ingen regler mod import eller fremstilling af lys, som overskrider EU's grænseværdier.
Som forbruger kan man derfor ikke være sikker på, om mængden af partikler i osen fra lysene ligger under grænseværdierne, bare fordi lysene er købt i et EU-land.
Derfor skal man huske at tjekke mærkningen på dem.
På mærkningsfronten er der godt nyt for lysglade danskere. 'Miljømærkning Danmark' regner med, at lys, som lever op til kriterierne for svanemærket, finder vej til butikkerne i løbet af foråret 2009.
Jacob Sørensen fra IMS opfordrer dog stadig pædagoger og andre, som kan lide skæret fra de levende lys, til at lufte ud ofte og i øvrigt følge IMS's råd om afbrænding af lys.


10 råd om levende lys

• Stil ikke levende lys i træk.
• Pust lyset ud, hvis det soder.
• Luft godt ud flere gange om dagen, men sluk de levende lys imens.
• Undgå duft-, glimmer- og gelélys, som kan afgive allergifremk. stoffer.
• Stil ikke levende lys på fjernsyn eller andre elektriske genstande.
• Vælg bloklys eller fyrfadslys frem for stagelys. De soder mindst.
• Brænd kun få lys af ad gangen. Flere lys giver flere partikler.
• Stil tændte lys på et brandsikkert underlag, hvor børn ikke kan nå dem.
• Sørg for, at lysene har en kort væge. Så soder de mindre.
• Sluk lyset med en 'lyseslukker' i stedet for at puste dem ud. Så begrænser du mængden af røg.
Læs mere på: www.miljoeogsundhed.dk