Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 15
Gymnastik med nyt twist. Pædagogisk idræt gavner læring
Kompetencer og trivsel kan udvikles gennem pædagogisk idræt. Derfor er det en relevant måde at koble sig på Folkeskolereformen på, mener forfatter til ny bog.
Af: Tanja Lærke Larsen
Skoleområdet står over for en omvæltning i forhold til, hvordan børn skal lære, trives og udvikle sig. Den nye folkeskolereform lægger vægt på fysisk aktivitet gennem flere idrætstimer, og bevægelse indgår som læreprocesser gennem hele skole- og SFO-dagen.
I bogen ’Pædagogisk idræt’ giver pædagog Peter Büchner Hede en detaljeret gennemgang af, hvordan den idræt-pædagogiske tænkning har værdi for barnets almene kompetenceudvikling.
»Børnene bliver ikke nødvendigvis bedre læsere eller matematikere af at deltage i pædagogisk idræt. Men vi arbejder med deres motivation, fællesskab, trivsel og andre forudsætninger for, at de lærer bedre,« siger Peter Büchner Hede.

Hvad er pædagogisk idræt?
»Pædagogisk idræt handler primært om, at man virkeliggør sine pædagogiske mål og intentioner gennem idræt, leg og bevægelse. Det kan være forskellige læringsmål i skolen eller i mål- og indholdsbeskrivelsen, som man arbejder med på SFO-området. Vi tager afsæt i idrættens kerneværdier – sådan noget som kamp, konkurrence og leg, men også i fordybelse, fællesskab, sjov og bevægelsesglæde. Alle de her værdier er til stede, når vi udøver pædagogisk idræt, og der er altid et læringsformål til stede i aktiviteterne.«

Hvordan adskiller det sig fra den traditionelle idrætsopfattelse?
»Traditionel idrætsopfattelse fokuserer meget på udvikling af færdigheder og kamp. Det fokus eksisterer også i pædagogisk idræt, men det er kun én del af forståelsen. Vi fokuserer på at udvikle børnenes mod, sociale kompetencer, selvtillid, selvværd, deres evne til at sige til og fra, og rigtig mange andre ting. Vi arbejder også meget med formidling, og hvordan man bruger sit kropssprog, og vi bruger både det formelle og uformelle rum, hvor børnene selv igangsætter aktiviteter.«

Kan du give et eksempel på en bevægelsesaktivitet med fokus på læring?
»Vi forsøger at gøre de traditionelle lege og aktiviteter inkluderende, og vi arbejder med ikke at udstille børn i udsatte positioner. En populær aktivitet som stikbold er traditionelt en ekskluderende aktivitet: Når man bliver ramt af bolden, er man ude af legen. Men man kan twiste aktiviteten gennem pædagogisk idræt ved eksempelvis at sætte børnene sammen i par, sådan at alle børn har en makker, de skal være opmærksom på. Når den ene af de to makkere bliver ramt af bolden, skal makkerparret finde sammen og lave en bevægelse i fællesskab, og når de så har gjort det, er de med i legen igen.«

OM BOGEN
’Pædagogisk idræt – Læring og bevægelse i skole og fritid’ af Peter Büchner Hede, Dansk Psykologisk Forlag, 232 sider, vejl. pris 329 kroner.

Om forfatteren?
Peter Büchner Hede er leder i en idræts-SFO. Han har desuden en diplomuddannelse i offentlig ledelse og arbejder til daglig med pædagogisk idræt inden for skole- og SFO-området, hvor fokus ligger på at skabe sammenhæng mellem læring, trivsel og udvikling. Derudover underviser han i pædagogisk idræt for VIA UC og har sideløbende konsulentopgaver i kommunalt regi.