Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 13
TEMA: GRÆNSELANDET. Tysk i Danmark. Både for danske og tyske børn
Den tyske børnehave i Sønderborg er funktionsopdelt, og vægten ligger på at formidle tysk sprog og kultur, så der samtidig tages hensyn til dansk. Forældrene er glade for det pædagogiske fokus på struktur.
Af: Kurt Balle Jensen
I Arnkilgade centralt i Sønderborg ligger der en børnehave. Den har adresse i en almindelig dansk gade, men når man kommer indenfor, står der ’Herzlich willkommen’, og der er forældre­beskeder på tysk. Inde i et stort rum sidder børn bænket ved borde og synger på tysk, mens pædagog Frank Butterbrodt spiller guitar til.
Deutscher Kindergarten Arnkilstrasse er en tysk børnehave i Danmark med vuggestue eller Krippe, som det hedder på tysk. De 30 børn er delt op i to grupper: Krippengruppe Pusteblume, der betyder mælkebøtte, og Elementargruppe Regenbogen, Regnbuen. I institutionen arbejder fem pædagoger og to medhjælpere.
Børnehaven drives af Deutscher Schul- und Sprachverein under det tyske mindretal. Mange af børnene kommer fra hjem, hvor sproget og passet er dansk, men hvor sindelaget er tysk.
Vi er i grænseland, og så er alt anderledes. Nogle har en tysk far og en dansk mor eller omvendt. Andre har tyske forældre eller har danske. Sproget er tysk, men pludselig taler et par børn dansk til hinanden for så igen at slå over i tysk.

Begge sprog ønskes. Pædagog Melanie Ohrendorf Bertelsen er leder af denne institution og en anden børnehave. Hun er tysk statsborger, uddannet i Tyskland, lederuddannet i Danmark, dansk gift og bor i Danmark.
Det er naturligt, at tysksindede danskere vælger institutionen, men også danske forældre uden for det tyske mindretal foretrækker en tysk børnehave.
»Det kan skyldes, at vi bor i et grænse­land, og de vil have, deres børn lærer begge sprog. De mener, at det giver dem bedre fremtidsmuligheder,« siger Melanie Ohrendorf Bertelsen.
Men kan det også have noget at gøre med, at det er en tysk institution? Lederen slår omgående en høj latter op.
»Nå, du mener kæft, trit og retning? Ja, den hører vi også. Nogle forældre, der vælger at skifte til os, siger, at hverdagen er mere struktureret. Måske har de ret, men til gengæld er der jo også tyske forældre, som foretrækker at have deres børn i en dansk institution.«

Ikke flyve og fare. Arnkilgades Børnehave har overenskomst med Sønderborg Kommune og er underlagt dansk lov. Det betyder blandt andet, at der skal udarbejdes pædagogiske læreplaner som danske daginstitutioner. Men er der så forskel i pædagogikken?
Vi går en runde for at se. Det store fællesrum er opdelt i caféen, hvor der spises, synges osv., samt en række rum i rummet. Det er nærmest båse, hvor der foregår forskellige aktiviteter.
»Vi har skabt den funktionsopdelte institution inspireret af institutioner i Hamborg,« fortæller Melanie Ohrendorf Bertelsen.
I en af båsene er der et matematikhjørne. Her sidder en gruppe børn, der i dag har valgt netop denne aktivitet. De leger sig ind i matematikbegreber, former, mængder osv. I en bås ved siden af bygger børnene, og der indgår forskellige materialer og forskellige farver. Dagens matematikbørn kan ikke undgå at se, hvad der sker i byggebåsen et par meter væk. Vil de ikke løbe derhen?
»Nej, det går ikke. Hvis de har meldt sig til matematikhjørnet, skal de være her et stykke tid. Så kan de senere spørge et barn fra byggehjørnet, om de skal bytte,« siger Frank Butterbrodt.
Melanie Ohrendorf Bertelsen nikker. »De skal jo øve sig i at koncentrere sig. Det gør de ikke, hvis de flyver og farer fra det ene til det andet,« siger hun.

Sociale kompetencer. Udover matematikhjørnet og byggehjørnet er der i stueplan et rollespilsrum, der også fungerer som dukkerum. Går vi ned ad trappen til kælderetagen, kommer vi til bevægelsesrummet og et atelier. I bevægelsesrummet bygger børnene en Bewegungsbaustelle med bane – et tysk koncept, hvor børnene kan opbygge kravletårn og balancebane, og hvor de lærer at tage hensyn til hinanden og passe på hinanden. Her handler det både om motorisk udvikling og om sociale kompetencer. I atelieret findes der alt, hvad der skal til, når kreativiteten og fantasien slippes løs.
Vi går videre op ad trapperne og ind i vuggestuen. Her er gang i de små, og selvom rummet ikke er opdelt på samme måde som i børnehaven, er de enkelte funktioner integreret i indretningen.
Der er byggehjørne med klodser, der er klatretårn og Bewegungsbaustelle, og der er et soppebassin med korkpropper i stedet for vand, så sanserne kan udfordres.
»På den måde er børnene forberedte på den funktionsopdelte børnehave, når de starter der,« siger Ilse Schneider, der kommer fra Østrig og er tillidsrepræsentant for pædagogerne i institutionen og medlem af BUPL ligesom hendes kolleger.
»Jeg synes, det fungerer godt med at forbinde det tyske og det danske. De enkelte funktioner, vi har opdelt aktiviteterne i, passer jo fint med temaerne i de læreplaner,« siger hun.

Samarbejde med skole. Tysk er hovedsproget, og det er det, de ansatte taler med både børn og forældre.
»Sprog betyder meget i vores institution, og vi skal videregive det tyske sprog og den tyske kultur. Vi føler os som en tysk institution, men vi glemmer ikke, at vi ligger i Danmark. Når der kommer nye danske børn, taler vi dansk til dem i det omfang, det er nødvendigt, specielt den første tid. Det samme gælder kommunikationen med forældrene, som helst skal være på tysk,« siger lederen.
Der samarbejdes tæt med den tyske skole, som er nabo til institutionen. Et år før, børnene skal begynde på skolen, er de på besøg i børnehaveklassen og SFO’en en gang om måneden, og læreren fra børnehaveklassen kommer på besøg i børnehaven.
Og sådan er børnehaven på sin egen måde en del af historien om et grænseland, hvor grænsen flere gange er blevet flyttet og har efterladt mindretal på begge sider. Men det er børnene ligeglade med. De har travlt med deres hverdag i den funktionsopdelte børnehave.

Ilse Schneider
arbejder i tysk børnehave i Sønderborg, Danmark
Job
pædagog, tillidsrepræsentant
Nationalitet
østrigsk
Bopæl
Haderslev, Danmark

Melanie Ohrendorf Bertelsen
arbejder i tysk børnehave i Sønderborg, Danmark
Job
pædagog, leder
Nationalitet
tysk
Bopæl
Sønderborg, Danmark

Frank Butterbrodt
arbejder i tysk børnehave i Sønderborg, Danmark
Job
pædagog
Nationalitet
tysk
Bopæl
Sønderborg, Danmark

Tyske institutioner i Danmark
Det tyske mindretal i Sønderjylland, Danmark, omfatter omkring 15.000 danske statsborgere med tysk identitet. Deutscher Schul- und Sprachverein (DSSV) er det tyske mindretals paraplyorganisation for 23 børnehaver, 15 folkeskoler, en efterskole og et gymnasium. I de 23 børnehaver og i en fritidsordning går der omkring 600 børn, og derudover er der i nogle af de 15 skoler tilknyttet SFO.