Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 05
BUPL mener: OK 2011: Få penge, vigtigt signal
Pædagogerne har som den eneste faggruppe fået ekstra penge til løn i erkendelse af, at vi har et veldokumenteret ligelønsproblem.
Af: FU
BUPL har forhandlet et forslag til ny overenskomst hjem for pædagoger, ledere og pædagogstuderende, og det forslag skal nu til afstemning hos jer medlemmer.
I BUPL's hovedbestyrelse har vi diskuteret meget, hvad vi skal kalde resultatet: Er det tilfredsstillende? Det kan man vel knap nok kalde et resultat, som fastfryser lønnen det første år, så der ikke bliver nogen lønstigning i 2011.
Er det så uacceptabelt? Nej, det ord giver heller ikke mening, fordi den økonomiske situation, som dannede bagtæppe for overens­komstforhandlingerne, er som den er. I en tid, hvor offentligt ansatte i andre europæiske lande må gå ned i løn, og hvor vi på eget fag gennem fyringer mærker, at kommunernes økonomi er presset, er det ikke helt uacceptabelt, at vi trods alt ser ud til at have sikret reallønnen i 2012.
Men det, der for alvor gør aftalen acceptabel for os, er et lille, men vigtigt signal, som er givet både fra vores modpart i Kommunernes Landsforening (KL) og fra vores forhandlingsfæller i KTO.
Pædagogerne har nemlig som den eneste faggruppe fået ekstra penge til løn i erkendelse af, at vi har et veldokumenteret ligelønsproblem. Pædagoger får simpelthen ikke den løn, vores uddannelse og arbejde berettiger os til.
Derfor har både KL og KTO-fællesskabet accepteret, at en lille del af de penge, der kunne findes, gik specifikt til pædagoger. Nærmere bestemt 19 millioner kroner.
Det kræver ikke den store hovedregning at indse, at de ekstra millioner ikke løser problemet. Men pengene er et vigtigt signal om, at vores argumenter er blevet hørt.
Det tager vi med os frem mod overenskomstforhandlingerne næste gang, ligesom vi arbejder på, at politikerne på Christiansborg tager et ansvar for manglen på ligeløn i Danmark.
De penge, der blev sat af specifikt til pædagogerne, har vi valgt at bruge på at forhøje pædagogernes pensionsprocent til 13,77 procent og ledernes til 15,35 procent.
Lønkommissionens rapport fra foråret 2010 viste, at pædagoger har den laveste livsindkomst af alle med mellemlang videregående uddannelse. Vi har som pædagoger blandt andet en meget stor indkomstnedgang, når vi går på pension, og derfor har vi i BUPL valgt at bruge de særlige midler på at forbedre pædagogernes pension.
Derudover er de fem seniorfridage til ansatte over 58 år, som vi fik ved sidste overenskomst, bevaret. Endelig er det også værd at nævne, at vi fik afværget de mest uspiselige af de forslag, KL havde med under armen. Herunder indførelse af individuelle lønforhandlinger og mulighed for at aftale plustid.
Derfor opfordrer en enig hovedbestyrelse i BUPL jer til at stemme ja. Og lad os så tage signalet om, at vores ligelønskrav er blevet hørt, med under armen i vores fortsatte kamp for ligeløn i det danske samfund.