Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 09
Lær af os. Børneintranet giver tid til kerneopgaven
Børnehuset Planeten på Frederiksberg har fået mere tid til at tale med forældrene om deres børns udvikling og trivsel. Praktiske beskeder og dokumentation sker nu med app’en Famly.
Af: Marie Bille
Det ville vi
En af forældrene i institutionen har udviklet app’en og præsenterede idéen, mens den stadig var på tegnebrættet. Vi syntes, det lød smart i forhold til, at vi ville bredere ud med vores pædagogiske dokumentation. Vi har i mange år talt om, hvordan vi får formidlet det, vi vil, til forældrene. Vi har opkvalificeret vores dokumentation med billeder og tekst til forældrene via app’en Famly i løbet af dagen. Vi har forståelse for, at forældrene gerne vil være sammen med deres børn, når de henter, og ikke vil bruge tid på at læse opslag på en tavle.

Sådan gjorde vi
Hver stue har en iPad, som pædagogerne tager billeder med. Vi har indlagt tid i skemaet til, at én på hver stue har dokumentationstid på Famly. Her fordyber pædagogerne sig i at dokumentere de pædagogiske projekter, vi er blevet enige om, med billeder og ord. Vi har mange familier med flere sprog, der ikke læste vores opslag med meget tekst. De får et større indblik i deres børns hverdag nu, hvor de får sendt billeder, som de kan se, når de har tid. Forældrene krydser også deres børn af på iPad'en, når de kommer og går, og de kan melde deres barn syg og fri via app’en.

Det lærte vi
Vi er blevet skarpere på vores planlægning, fordi vi har en statistik over, hvornår børnene er her og kan planlægge efter det. Vi når også bredere ud med vores pædagogiske dokumentation og med praktiske beskeder. Vores forældrekontakt kommer til at handle om pædagogiske tanker omkring barnet og barnets trivsel, i stedet for hvor meget de har sovet, om deres sko er blevet væk, eller om der er skoldkopper i institutionen. De praktiske beskeder kan sendes ud til alle 170 familier samtidig på få sekunder. Det fjerner en arbejdsopgave fra pædagogerne, som i stedet kan være sammen med børnene.

Om projektet
Famly er et digitalt børneintranet, der kan effektivisere pædagogiske arbejdsopgaver og give forældrene mulighed for at følge barnets hverdag i institutionen via en app, hvor forældre og pædagoger kan kommunikere med hinanden om praktiske beskeder. Forældre kan tilmelde sig arrangementer, så som forældremøder og sommerfester digitalt og krydse deres børn ind og ud på iPads. Famly fungerer indtil videre på to institutioner på Frederiksberg. Børnehuset Planeten var den første, der indførte systemet, som institutionen har brugt i ca. 6 måneder. Læs mere på famly.dk