Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 17 Børn&Unge som e-paper
Min stjernestund. Ros der varmer
Af: Trine Vinther Larsen
»På skolens trivselsdag var jeg sammen med en 2. klasse, som jeg har fulgt fra 0. klasse. Sammen evaluerede vi og talte om klassens regler. Det er de regler, der gælder, når vi er sammen i timerne, reglerne i frikvartererne og dem på fritteren. Til slut roser jeg børnene for at være gode til at følge reglerne og tale om, hvordan de overholder disse regler.
Og så reddes min weekend, da en dreng fra klassen resolut rækker hånden op og siger:
’Jamen Daniel, det er jo, fordi at du har lært os det’.
Den slags oplevelser kan ikke måles!«.

Navn
Daniel Arildsen

Job
Skole- og fritidspædagog i BFO Skovvejens Skole