Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
Frihed og gode kolleger fastholder seniorerne
Af: Trine Vinther Larsen
Det dugfriske overenskomstresultat indeholder en bevarelse af seniordagene. Dertil kom en ny aftale om at afdække, hvilke seniorpolitiske initiativer der kan få seniorerne til at blive længere på arbejdsmarkedet.
Det kunne især være mere fritid og et godt arbejdsmiljø, viser en FTF-undersøgelse.
I undersøgelsen svarer flest pædagoger over 50 år, at ’nedsat arbejdstid’ kan få dem til at arbejde længere, end de egentlig havde planlagt. Hele 60 procent nævner ’godt samarbejde med kollegaer’ som noget, der kan fastholde dem.
Højt prioriteret er også god ledelse, kompetenceudviklingsmuligheder og et psykisk mindre belastende arbejdsmiljø: 24 procent af pædagogerne ville blive længere i jobbet, hvis det var mindre psykisk belastende.
Mange pædagoger er dog opsatte på at trække sig tilbage som planlagt: 18 procent af de +50-årige svarer, at intet kan få dem til at blive længere. Det kun gælder for 11 procent af FTF-medlemmerne generelt.

Top 10: Det får pædagoger til at blive længere i job

1. Nedsat arbejdstid (62 %)
2. Godt samarbejde med kollegaer (60 %)
3. God ledelse (55 %)
4. Mulighed for orlov, længere ferie, flere fridage (51 %)
5. Anerkendelse af min indsats og erfaring fra min leder/kollegaer (50 %)
6. Fortsat/nye udfordringer i arbejdet (27 %)
7. Indflydelse på arbejdstider/mødetider (26 %)
8. Gode muligheder for kompetenceudvikling 26 %)
9. Mindre psykisk belastende/krævende arbejde (24 %)
10. Øget hensyn og inddragelse ved forandringer (22 %)

Kilde: FTF-panelundersøgelse om tilbagetrækning 2017 samt særkørsel for BUPL-medlemmer, april 2018. (Mulighed for flere svar).