Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 20
Nyt fra retten
Tre forbund trækker regeringen i retten på grund af forringelsen af efterlønnen. Sagen kan ende ved menneskerettighedsdomstolen.
Af: Vibeke Bye Jensen
Hvis efterlønnen bliver forringet, vil det ramme pædagoger hårdt. Det har fået BUPL til at gå sammen med FOA og Fødevareforbundet NNF om at rejse en sag mod den danske stat.
Formanden for BUPL, Henning Pedersen, forklarer, at BUPL går med i sagsanlægget, fordi man ønsker at holde liv i debatten om efterløn, der vil blive voldsomt forringet, hvis tilbagetrækningsreformen bliver vedtaget. Samtidig ønsker de tre forbund at presse på for at finde en løsning, der skaber økonomisk sikkerhed for de medlemmer, der ikke kan arbejde frem til pensionsalderen.
"Efterlønnen har været en god mulighed for, at ældre pædagoger har kunnet trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet i god ro og orden. De nye ændringer vil reelt være en afskaffelse af efterlønnen for vores medlemmers vedkommende. For det første vil de kun kunne få efterløn i tre år, og mange af dem vil opleve, at der sker en modregning i deres pensionsopsparing. Og så har de jo ikke et reelt alternativ. Den seniorpensionsordning, som man vil sætte i stedet for efterlønnen, har de samme kriterier, som der i dag er for førtidspensionen, og det kan de fleste af vores medlemmer ikke gøre brug af," siger han.

Villig til at gå langt. Efter af have fået juridiske vurderinger af menneskerettighedsadvokat Tyge Trier og professor Kirsten Ketscher har BUPL ment, at der er grundlag for at indgå i en retssag mod den danske stat.
Retssagen vil blive anlagt ud fra en konkret personsag, og den vil starte med et erstatningskrav for det økonomiske og eventuelt sociale tab, personen har haft på grund af tilbagetrækningsreformen.
Sagen vil sandsynligvis løbe i fire-fem år, da den først skal anlægges ved to danske retsinstanser. Taber de tre forbund sagen her, vil de fortsætte ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
Henning Pedersen tror ikke, at initiativet vil få partierne i Folketinget til at rulle tilbagetrækningsreformen tilbage, men tager alligevel de store juridiske skridt for at fastholde fokus på behovet for efterlønnen.
"Vi er villige til at gå langt for at gøre opmærksom på, at tilbagetrækningsreformens forringelser er til stor skade for vores medlemmer," siger han.