Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
TEMA. 60 procent er sjældent
Når politikere lover, at en bestemt andel af personalet i kommunens institutioner skal være pædagoger, er den reelle andel ofte lavere. Det skyldes nogle steder, at der ikke bliver tildelt penge nok, mens det andre steder handler om, at
lederne prioriterer anderledes.
Af: Mikkel Kamp
I de kommunale dagtilbud er omkring 63 procent af medarbejderne i danske dagtilbud uddannede pædagoger. Det viser en opgørelse, BUPL har udarbejdet på baggrund af kommunernes budgetter.
Men lover en politiker under kommunalvalgkampen eller i byrådssalen, at der skal være 70 procent uddannede pædagoger i kommunens institutioner, betyder det ikke nødvendigvis, at en medarbejdergruppe på 10 personer vil bestå af 7 pædagoger og 3, som ikke er uddannede pædagoger.
Generelt skal tallene og de politiske ambitioner om, hvor mange pædagoger der skal være i daginstitutioner, tages med et gran salt – især når man sammenligner på tværs af kommunegrænserne.
Der er nemlig forskel på, hvordan de bliver opgjort. Nogle kommuner tæller lederne med i statistikken, hvilket får andelen af pædagoger til at se bedre ud, da stort set alle i den gruppe har taget uddannelsen.
En anden variant er, at politikerne bevilger penge til en vis procentdel pædagoger, men at beløbet ikke harmonerer med, hvad en pædagog koster ifølge overenskomst, lokale aftaler og anciennitet. Og så er der kommuner – for eksempel Aarhus – som slet ikke opererer med kommunale krav om en bestemt procentdel pædagoger. Derfor er Aarhus ikke med i opgørelsen.

Hyrer medhjælpere. En yderligere mulighed er, at lederne i institutionerne ikke ansætter det antal uddannede pædagoger, som politikerne lægger op til. Det er tilfældet i Favrskov Kommune nordvest for Aarhus, der siden kommunesammenlægningen har
haft et politisk mål om, at 70 procent af personalet i institutionerne skal være uddannede. Alligevel er det reelle tal omkring 61 procent.
»Institutionernes økonomi er decentraliseret, så lederne kan gøre noget andet, end vi lægger op til. Men vi snakker med dem om den politiske målsætning,« siger dagtilbudschef Lone Bruun Nielsen og tilføjer, at kommunen har gode dagtilbud med høj kvalitet, som underbygges fagligt af gode pædagoger.
Hun medgiver, at ledernes prioritering giver flere medarbejdertimer med børnene. Det er dog ikke ensbetydende med højere kvalitet.
»Man ved, at faguddannede løfter kvaliteten. Viden og kompetencer er også afgørende for at løse opgaven. Det skal være kvalificerede hænder,« siger Lone Bruun Nielsen og understreger, at hun ikke kritiserer medhjælperne, som ifølge hende også har gode kompetencer.