Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 29
Hvem vil arbejde med vuggestuebørnene?
Det skaber usikkerhed at blive omdannet til integreret institution. I Elsted Børnehus var pædagogerne i tvivl, om pædagogikken skulle ændres, og usikre på, hvem der skulle arbejde med vuggestuebørnene.
Af: Kåre Kildall Rysgaard
I sommer skulle 27 børn fra børnehaven i Elsted i skole. Da pædagogerne sagde farvel til børnene, var det samtidig afslutningen på 26 år som børnehave. Der var ingen nye børnehavebørn i området til at fylde pladserne. Muligheden var enten at gå ned i normering og fyre en del af personalet eller at blive en integreret institution.
Mai Britt Funk, pædagogisk leder i Elsted Børnehus nær Århus, stemte for det sidste.
"Fyringer var skræmmende, og det havde ingen lyst til. Vi holdt et møde med pædagogerne, hvor vi fortalte om situationen. Nogle medarbejdere så den integrerede institution som en mulighed for udvikling, men der var også gispen, fordi en del af personalet udelukkende havde erfaring med børnehavebørn," fortæller hun.
Det sker jævnligt, at børnehaver og vuggestuer bliver omdannet til integrerede, fordi børnetallet ændrer sig. Mai Britt Funks oplevelse er, at det kræver meget energi og planlægning at blive en integreret institution. Det vanskelige er, at beslutningen går ud over arbejdsmiljøet et stykke tid.
"Hurtigst muligt skal man have genskabt trygheden i personalegruppen. Det vigtigste er inddragelse, inddragelse og atter inddragelse. Pædagogerne kan miste fodfæstet, når beslutningen om at blive en integreret institution sker. De skal gerne have del i, hvordan den nye institution kommer til at fungere, hvis det skal blive en succes," understreger Mai Britt Funk.
En overgang gav det usikkerhed, at pædagogerne ikke vidste, hvem der skulle arbejde i vuggestuegruppen. En pædagog understregede, at det havde ingen interesse. Til sidst meldte en pædagog og en rutineret medhjælper sig frivilligt, og der blev ansat en ekstra medarbejder.
Siden september har Elsted Børnehus fået to nye vuggestuebørn om ugen, og i dag er der ti vuggestuebørn. Pædagogerne har haft mange faglige diskussioner om, hvordan man tilgodeser de mindste og de største børn.
"Vi skal ikke ændre hele vores pædagogik, men slå koldt vand i blodet og gøre det, som vi er gode til. Den eneste forskel er, at vi har fået yngre kunder i butikken og skal lægge læreplaner fra 0 til 3 år," mener Mai Britt Funk.
Hun ser flere fordele forude, når institutionen har vænnet sig til at være integreret. Blandt andet kan samarbejdet med forældrene blive bedre, fordi man kender hinanden gennem længere tid, når barnet går i en 0 til 6 års institution.