Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 04 Børn&Unge som e-paper
Folkeskolen. A.P. Møller Fonden åbner for nye ansøgninger
Tænk ambitiøst og på tværs af kommunegrænserne, lyder opfordringen.
Af: Lene Søborg
Nu inviterer A.P. Møller Fonden igen skoler, kommuner og andre til at søge om støtte til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere inden for alle folkeskolens fag og områder. Der kan også søges til udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.
Fonden forventer i den nye ansøgningsrunde at støtte både store og små projekter, men vil prioritere større, tværgående samarbejder.
»Vi opfordrer skoler og kommuner til at gøre brug af hinandens styrker og erfaringer. Der er flere emner lige nu, hvor det er helt oplagt at gå sammen om fælles kompetenceløft på tværs af kommunegrænserne. Med donationen har vi endda mulighed for at støtte projekter, der kan give et samlet løft i en hel landsdel,« siger Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden og formand for Vurderingsudvalget, der bevilger midler til projekter i folkeskoledonationen.
Folkeskoledonationen bliver indtil videre uddelt i to ansøgningsrunder om året og løber over 4-6 år. Henrik Tvarnø understreger, at fonden ikke ønsker at forcere bevillinger, og at der stadig vil være penge til rådighed til ambitiøse og gennemarbejdede projekter både et, to og tre år frem.
»Når vi gennemgår en ansøgning, er vores spørgsmål altid, om projektet forventes at have en varig, positiv effekt på elevernes læring og trivsel. Det kan tage tid at udarbejde sådan et projekt, og vi venter gerne.« udtaler han.
Ansøgningsfristen er 22. april 2015.
A.P. Møller Fondens folkeskoledonation er på en milliard kroner. Fonden forventer, at de to første ansøgningsrunder (2014 og 2015) resulterer i samlet støtte til ca. 70 projekter, som tilsammen får 220-230 millioner kroner,