Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 18 Børn&Unge som e-paper
GUIDE: Sådan springer I ud i naturen
Naturen er én stor, udfordrende legeplads, som byder på uanede muligheder for børn. Med projektet ’Spring Ud i Naturen’ har Friluftsrådet gennem de seneste tre år sat fokus på naturens mange positive sundhedseffekter og inspireret børn, voksne og fagprofessionelle i hele landet.
Af: Lene Bidstrup
Der er mange gode grunde til at tage børnene med ud i naturen. Ved at lege i naturen kan børnene blandt andet blive stærkere, gladere, sundere og bedre til at lære. Men det kan godt virke uoverskueligt og besværlig at få børnene ud ad døren, så ofte man gerne ville. Det er også til­fældet i mange af landets dag­institutioner og dagplejer.
Friluftsrådet har de seneste tre år arbejdet målrettet med at få gjort leg og bevægelse i naturen til en del af hverdagen i landets institutioner og dag­plejer med projektet ’Spring Ud i Naturen’, der er støttet af Nordea-fonden.
»Med ’Spring Ud i Naturen’ ville vi gøre det let og inspirerende for dem, der arbejder med børn i 0-6-årsalderen at komme ud i naturen. Kuperet terræn, vildnis, træer og krat udfordrer børnene mere end en almindelig institutionslegeplads med jævnt underlag. Børn har brug for at lege i miljøer, som ikke er planlagte og designede, hvis de skal udvikle sig optimalt,« siger Christian Kunsemüller, projektleder for ’Spring Ud i Naturen’, Friluftsrådet.
Projektet har i løbet af 2014-2016 givet 12.000 børn og 2.000 voksne inspiration til sjove aktiviteter i naturen. Men det slutter ikke her. De mange idéer, aktiviteter, kurser og tilbud vil fortsætte gennem Friluftsrådets tilbud – Grønne Spirer – til daginstitutioner og dagplejer.
»De 75 aktivitetskort, som vi har udarbejdet, har virkelig været en god måde at vise, at det ikke behøver at være det store udstyrsstykke at arbejde med motorik og bevægelse i naturen. Man kan arrangere sporjagt med kogler, spille naturbingo i skovbunden eller måske medbringe et tov til balancebaner og tusindbenslege,« siger Christian Kunsemüller.
Ifølge Friluftsrådet viser undersøgelser, at 90 procent af alle forældre gerne ser, at daginstitutioner og skoler giver børnene naturoplevelser i dagligdagen. Der er masser af hjælp og idéer at hente, for eksempel gennem Friluftsrådets Grønne Spirer-ordning, som fortsætter de mange tiltag fra ’Spring Ud i Naturen’.

Derfor er leg i naturen vigtig
● Hvert tredje barn har motoriske problemer, når det begynder i skolen.
● Hvert femte danske barn kommer næsten aldrig ud i naturen, hvilket vil sige kun én gang hvert halve år eller mindre.
● En fjerdedel af alle danske børn har dårlig kondition. Det medfører 20 gange større risiko for at oparbejde diabetes og hjerte-kar-sygdomme.
● Hvert tiende barn i Norden har stress­symptomer, og tendensen er stigende. Stressede børn har et nedsat immunforsvar, større risiko for at udvikle allergi og har sværere ved at indgå i sociale relationer.

Fakta om Spring Ud i Naturen
’Spring Ud i Naturen’ er en kampagne, som Friluftsrådet har afholdt i 2014-2016 med støtte fra Nordea-fonden. Projektet var målrettet 0-6-årige i landets institutioner og dagplejer, og det havde fokus på at bruge naturen til at fremme børnenes kropslige udvikling.
Konkrete tiltag:
Spring Ud-bussen har kørt rundt i hele landet og inspireret 12.000 børn og 2.000 voksne til, hvordan man kan have det sjovt i naturen. 16 motoriklege blev valgt som fokus, og disse lege blev populære i mange daginstitutioner og dagplejer.
Der er blevet afholdt over 30 kurser for over 1.000 fagprofessionelle med tilknytning til 0-6-årige, primært pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og naturvejledere. I 2017 fortsætter kursusrækken med 6-8 kurser i natur og bevægelse.
Et korps af over 40 ambassadører er uddannet til at køre projektet videre lokalt i kommunerne.
75 aktivitetskort med nemt tilgængelige og målrettede bevægelsesaktiviteter i ­naturen er udviklet og afprøvet i samarbejde med engagerede dagplejere og pædagoger. Aktivitetskortene kan downloades på
springudinaturen.dk

De gode effekter
Motorik: Leg i naturen gør kroppen stærk og styrker motorikken. Børn, der leger og opholder sig jævnligt udendørs, får stærkere led, større smidighed og en bedre balance.
Sundhed: Børn, der er ude i naturen, er mindre syge. Glæden ved at bevæge sig dannes i de første leveår, og derfor kan en aktiv dagligdag have betydning for børnenes sundhed resten af livet.
Livsglæde: Ophold i naturen kan skabe glæde og velvære, fordi det er med til at højne barnets kropskendskab og selvværd. Naturens ro mindsker også stress hos både børn og voksne, blandt andet fordi støjniveauet er lavere i naturen end i institutionen.
Læring: Man lærer effektivt, når man leger. Børn, der dagligt kommer ud i naturen, har også bedre koncentrationsevne, en bedre fantasi, større nysgerrighed, kreativitet og selvstændighed.
Sociale kompetencer: Oplevelser i naturen kan øge børnenes sociale kompetencer, som empati, rummelighed og omsorgsfølelse. Derudover giver ophold i naturen mulighed for en anden social dynamik, end den børnene har, når de er indendørs, og ofte bliver der dannet nye sociale relationer mellem børnene.
Naturforståelse: Børn kan lære en masse gennem leg i naturen. For eksempel kan de få indblik i dyreliv, landbrug, årstider, temperaturer, lyde, farver og former. Børnene kan også lære at håndtere farlige elementer som vand og ild.

Find inspiration og vejledning i Grønne Spirer
Grønne Spirer er Friluftsrådets tilbud til daginstitutioner og dagplejer. Grønne Spirer tilbyder inspiration i form af kurser, konferencer, materialer, fokusgrupper og så selvfølgelig Det Grønne Flag. Det er alt sammen gratis for medlemmer, men andre er også velkomne til at købe hæfter, plakater og kursuspladser. Grønne Spirer har 900 medlemmer, både dagplejegrupper og institutioner. Hvis man tilmelder sig, får man tilbud om at deltage i årlige kurser, og minimum to gange om året modtager man en materialepakke med forslag til aktiviteter i naturen.
Bliv Spring Ud-certificeret
Det bliver nu muligt at blive ’Spring Ud i Naturen’-certificeret gennem Friluftsrådets Grønne Spirer. Målet er at forankre de gode idéer og sundhedsfremmende aktiviteter fra ’Spring Ud i Naturen’ i børnehaver og dagplejer. For at modtage Det Grønne Flag og ’Spring Ud i Naturen’-certifikatet, skal institutionerne blandt andet arbejde med de 18 grundlege i det fri og deltage på et ’Spring Ud i Naturen’-heldagskursus. Deltagerne får en materialepakke med kort og hæfte at arbejde ud fra.

Gode råd til at få børnene ud i naturen
Tag udgangspunkt i dine egne interesser. Det er lettere at formidle glæden ved naturen til børnene, hvis du selv er glad og føler dig godt tilpas. Elsker du at lave mad, så tag børnene med ud i naturens spisekammer, og saml ind til en bålret. Er du ikke typen, der bryder sig om at klatre i træer, så er en rolig sansepause, hvor I lytter, lugter og mærker naturen måske mere noget for dig.
Forbered en taske eller pose med forslag til aktiviteter og udstyr til leg i naturen, som altid står klar, når I får tid og lyst til at gå udenfor. På den måde kræver det ikke så mange overvejelser om, hvad man skal lave, og hvad man skal have med, når man tager børnene med ud.
Udforsk lokalområdet. De fleste dagtilbud har natur i gåafstand, men det er ikke altid, at de voksne ved det. Afsæt derfor tid til at udforske
lokalområdet for spændende udflugtsmål, som ikke kræver lang tids transport.
Lav en plan B, så I kan komme afsted, selvom en kollega er syg, hvis det begynder at regne, eller nogle af børnene har glemt gummistøvler. Afkort turen, medbring færre børn, eller vælg et nemmere mål. En lille tur er bedre end at aflyse.

5 gode lege i naturen
Følg rebet: Bind et reb op mellem nogle træer, så der dannes en bane rundt i området – gerne over bakker, i ujævnt terræn og i varierende højde. Børnene kan nu følge rebet, som de skal holde fast i uden at slippe. For de mere modige er det sjovt med bind for øjnene.
Naturbanko: Medbring billeder af forskellige naturting, f.eks. en bille, en kogle, et egetræ, en myretue osv. Børnene skal nu løbe rundt i et område og finde tingene. Det er ikke sikkert, at alle tingene findes i området eller på den årstid. Tal om hvorfor.
Mærk verden med følesansen: Tag strømperne af og mærk græsset, jorden og mosset under fødderne. På samme måde kan I lave følekasser til hænder og fødder. Prøv med sten, kogler, mos eller måske bænkebidere og regnorme.
Insektsafari: Ind under buskene, rod i komposten, op i træerne og på alle fire i skovbunden. Hvor kan man finde edderkopper, biller, bænkebidere og sommerfugle? Nogle gange skal man løbe hurtigt, hvis man vil fange dem!
Alle mine museunger kom hjem! Det er ikke kun hønemor, der gerne vil have kyllingerne sikkert i hus. Lær noget om musens mange fjender, mens I leger den gamle populære leg: Museungerne leger i skovkanten, men nu skal de hjem henover den farlige eng. Ræven, musvågen og uglen lurer. Bliver nogen af børnene mon fanget, når musemor kalder.

Vidste du …
Sundhedsstyrelsen har nu også lavet anbefalinger for fysisk aktivitet hos børn i alderen 0-1 år, 1-4 år og 5-17 år. Det anbefales blandet andet, at de 1-4-årige er aktive på forskellige måder i løbet af en dag, f.eks. ved at kravle, hoppe, gynge, danse, klatre og løbe.