Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 05
Ind i debatten
Af: Julie Hardbo
Alt for sjældent er det pædagoger, der stiller op og deltager i den offentlige debat om pædagogik og velfærd. Debatten domineres af eksperter uden pædagogbaggrund.
Det skal en ny uddannelse til pædagogisk meningsdanner nu lave om på. Uddannelsen, der udbydes af den uafhængige centrum-venstre tænketank Cevea, har til formål at klæde pæda­goger på – med udgangspunkt i deres faglighed og erfaringer – til at præge meningsdannelsen i samfundet.

Vil synliggøre konsekvenser. Det er vigtigt ifølge Heidi Lykke Schultz, der er deltager på meningsdanneruddannelsen og pædagog i Børnehuset Sct. Georgshjemmet i Odense:
»Jeg vil gerne være med til at synliggøre konsekvensen af de nedskæringer, der er på børne- og ungeområdet, og at ændre den offentlige debat, så det er os, der har med børnene at gøre hver dag, og ikke altid psykologer og forskere, der udtaler sig.«
Bjørn Hansen, der er uddannelseschef hos Cevea, understreger, at udgangspunktet i den pædagogiske baggrund styrker uddannelsen:
»Ofte inviterer man en eller anden forsker ind, der kan fortælle en masse om velfærdssamfundet. Der arbejder vi i stedet med, hvordan man kan knytte sine egne erfaringer og oplevelser til en større fortælling om det danske velfærdssamfund.«

Engagerede og selvkritiske. Deltagerne på uddannelsen er en blanding af ledere, tillidsmænd og pædagoger, som brænder for at forandre pædagogfaget og dets omdømme.
»Pædagogerne på uddannelsen er sindssygt engagerede. Mange er selvkritiske og mener, at de kan italesætte fagligheden bedre, end de gør nu,« siger Bjørn Hansen, der glæder sig over, at uddannelsen har fået opmærksomhed helt fra start:
»Vi har haft kontakt til børneordførere fra Enhedslisten og Konservative, og få dage efter uddannelsens start var en af deltagerne i radioen, og der var en lang reportage om selve uddannelsen.«

Vil du vide mere om pædagogiske meningdannere, så gå ind på blogsiden voresvirkelighed.dk eller på
www.cevea.dk/uddannelse/paedagog-meningsdanner