Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Vi fik selv en æstetisk oplevelse
Hjørring Kommune droppede det traditionelle powerpointshow på pædagogisk dag og gav i stedet 435 medarbejdere en æstetisk oplevelse. Det har sat spor i hverdagen med børnene.
Af: Trine Vinther Larsen
Der blev danset, sunget, filtet, malet, dyrket mindfulness og meget mere, da 435 pædagoger, medhjælpere og dagplejere fra Hjørring Kommune på deres pædagogiske dag satte fokus på æstetiske læreprocesser.
Typisk har kommunens pædagogiske dage, der afholdes en lørdag hvert andet år, været rammesat af forvaltningen.
Arrangementerne har oftest budt på faglige oplysningsboder eller tunge powerpoint-oplæg, der, som en områdeleder udtrykker det, ’får folk til at drømme sig hjem i haven’.
Men i år havde 30 faglige ledere valgt emnet og stod for planlægningen.
»Vi ville lave en pædagogisk dag, som var anderledes. I stedet for bare at tale til hovedet ville vi give medarbejderne en æstetisk oplevelse. Æstetiske læreprocesser handler om at skabe, udforske og opleve gennem krop, materialer og kreativitet. Tit er det processer, som pædagoger faciliteter for børnene, men her skulle de selv prøve i voksenhøjde,« fortæller konsulent i børne- og ungeforvaltningen i Hjørring Kommune Jette Kjeldsen, som har samarbejdet med lederne om den pædagogiske dag.
Kommunen har strategisk fokus på temaet æstetiske læreprocesser. Blandt andet deltager flere børnehuse både i et nationalt projekt om kvalificering af pædagoger indenfor kunst- og kulturformidling til børn (KULT-projektet) og et lokalt projekt om kulturoplevelser for børn ’Op på den store klinge’.
»Projekterne er gode for de deltagende børnehuse, men vi vil gerne have æstetikken til at leve i alle kommunens dagtilbud. I den nye styrkede læreplan forventes det, at de æstetiske læreprocesser får en central plads for børns læring i dagtilbuddene, så den pædagogiske dag var også en mulighed for at få et fælles sprog om, hvordan vi kan arbejde med det,« siger Jette Kjeldsen.

Sætter spor. Selve den pædagogiske dag var planlagt som en rejse, hvor deltagerne kunne melde sig på forskellige udflugter, der bestod i en spændende oplevelse eller en kreativ proces i en workshop. Måske kæmpede man med skumsværd i en rollespilskamp eller skabte sin egen pensel af naturmaterialer.
»Bagefter reflekterede man over, hvordan materialerne, rammerne eller noget tredje havde været med til at skabe en særlig stemning eller give én følelsen af at være i flow. Børn er jo naturligt i flow, når de leger, og tanken var, at når voksne selv har prøvet det, kan de bedre understøtte børnene i deres æstetiske læreprocesser,« siger Jette Kjeldsen.
Pædagog Lone Bang fra Horne Børnehave i Hjørring Kommune var tilmeldt en kor-workshop, hvor hun nød at være i børnenes sted, mens en musiklærer guidede hende.
»Man kunne fordybe sig i oplevelsen og bare koncentrere sig om at være med,« siger hun.
Hendes arbejdsplads er også med i KULT-projektet og det nordjyske projekt ’Børns møde med kunsten’.
»Jeg har fået en bedre fornemmelse for, hvordan man skaber stemninger omkring en æstetisk oplevelse med børnene. Når vi skal synge sammen, ved jeg nu, at hvis man står så tæt sammen, at man kan vugge sammen i takt til musikken, så giver det en helt anden oplevelse. For jeg har selv prøvet det,« siger Lone Bang.
En tur i teater med børnene er også blevet meget mere end en gåtur fra A til B. Teateroplevelsen tænkes nærmest som en rejse, der begynder hjemme i børnehaven med forberedende aktiviteter, og oplevelsen bearbejdes også bagefter.
»Hele processen medvirker til, at børnenes oplevelse lagrer sig i kroppen. De associerer tit til oplevelsen, og på den måde ser jeg tegn på læring, længe efter at vi har været i teater,« siger Lone Bang.

Sådan gjorde Hjørring

●Børnehusenes faglige ledere stod selv for planlægningen af den pædagogiske dag om æstetiske læreprocesser.

●Dagen skulle være involverende for deltagerne, der blev invitereret med på en rejse med praktiske musiskæstetiske workshops.

●De få teoretiske oplæg på dagen kom ikke fra forvaltningen, men fra fageksperter i æstetik.