Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 16
BUPL mener: Vi husker valgkampens løfter
Vi går konstruktivt ind i trepartsdrøftelser. Den slags forhandlinger har tidligere løst store samfundsproblemer. Og det kan de gøre igen
Af: Lasse Bjerg Jørgensen
Sidste torsdag var det skiftedag i Folketinget. Selv om det i løbet af valgkampen var svært at få øje på børnepolitikken, brugte vi i BUPL meget tid på at påvirke politikerne. Det lykkedes et langt stykke af vejen. Undervejs samlede de daværende oppositionspartier sig om en hensigtserklæring. Den siger, at der skal arbejdes for en minimumsgrænse for, hvor mange pædagoger der skal være i institutionerne - noget, vi har arbejdet på i årevis i BUPL.
Det var faktisk De Radikale, der allerede inden valgkampen havde foreslået en minimumsnormering og ville afsætte penge til at ansætte 3000 flere pædagoger i institutionerne - et forslag, som Margrethe Vestager gentog flere gange under valgkampen. Hendes argumentation var, at børnenes liv ikke starter i folkeskolen, men tværtimod i vuggestuen og børnehaven.
Børnelærdom for os pædagoger.
Men for det politiske landskab er det åbenbart en ny erkendelse. Her betragter de fleste stadig en 0-6årsinstitution som et sted, hvor børnene bare skal passes og ikke som et vigtigt sted for børnenes udvikling.
Det var derfor afgørende at understøtte partiernes argumentation. Det skete for eksempel gennem en forældreundersøgelse, der blev omtalt i radioavisen i valgkampens sidste uge. Undersøgelsen, som er beskrevet på side 8, sagde blandt andet, at partiernes prioritering af børneområdet havde betydning for, hvor forældre satte deres kryds. Endvidere fremskaffede vi historier om pædagoger, der ofte er alene med børnegruppen i ydertimerne. To dage før valget fortalte Lisbeth Thomsen fra institutionen Maglebjerget i Næstved i radioavisen om, hvordan hun netop i ydertimerne var alene med børnene, og hvilke konsekvenser det kan få.
BUPL har også brugt valgkampen til at påvirke partierne omkring forslaget til efterlønsreform. De forringelser, der ligger i reformen, rammer pædagogerne hårdt. Det var derfor vigtigt at få dette budskab igennem, også over for Dansk Folkeparti, som undervejs i valgkampen vaklede omkring reformen.
Efter valgkampen er der rigeligt at arbejde videre med. Vi har ikke tænkt os at læne os tilbage og håbe på bedre vilkår for pædagogerne. Vi vil holde fast i rød bloks løfter om flere pædagoger i institutionerne. Vi vil bekæmpe forringelser af efterlønnen. Og vi vil holde øje med, om den nye regering indfrier løfterne om, at kommunernes budgetter bliver øget i forhold til den nulvækst, som den forrige regering dikterede.
BUPL er klar til de trepartsforhandlinger, som Helle Thorning vil invitere til. Og vores holdning er klar: Bliver efterlønsreformen til noget, går vi ikke med til at øge arbejdstiden. Vi betaler ikke to gange. Men selvfølgelig går vi konstruktivt ind i trepartsdrøftelser. Den slags forhandlinger har tidligere løst store samfundsproblemer. Og det kan de gøre igen.
Den forrige regering havde ikke positivt fokus på det pædagogiske område. Det forventer vi, at den nye har. Hvis ikke det er tilfældet, skal vi nok holde dem op på valgkampens børnepolitiske løfter.