Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 19
BUPL mener: Så samler vi kræfter
Det helt store fokus er kommunalvalget til november, hvor vi skal have sat børneområdet på dagsordenen.
Af: Birgitte Conradsen
Så er sommerferien kommet, og det er et oplagt og tiltrængt pusterum. Det er tid til at koble fra, fokusere på andet end arbejdslivet - og måske få fornyet energi ved at bevæge os ud i andre arenaer end dem, vi til daglig er en del af.
I BUPL-regi er der nok at lade op til. Vi får et travlt efterår. Det helt store fokus er kommunalvalget til november, hvor vi skal have sat børneområdet på dagsordenen.
Kommunalpolitikerne træffer mange afgørelser på området, uden nødvendigvis at kende til hverken forhold eller konsekvenser. Det skal vi i fællesskab gøre noget ved.
Fællesskabet er BUPL - forbundshus, lokale fagforeninger og ikke mindst jer som medlemmer, der om nogen kender til forholdene ude i kommunerne og til børn og unges behov.
Mange aktiviteter kommer naturligt til at ligge lokalt i de enkelte kommuner. Fra BUPL's side har vi været med til at skabe kontakt til en række engagerede og dygtige pædagoger, som skal fungere som ambassadører for vores profession.
Det bliver ambassadørernes opgave at skabe kontakt til lokale politikere, vise dem virkeligheden i institutionerne og fortælle om de muligheder, vi som professionelle pædagoger ser i forhold til at skabe optimale forhold for børn og unge. Målet er, at få byrådskandidaterne til at give nogle løfter, som de efterfølgende kan holdes op på, når de bliver valgt ind.
Vi vil finde fælles fodslag omkring budskaber, der handler om at udvikle kvaliteten i institutioner og klubber. Og her vil vi blandt andet fortælle, hvordan vi som pædagoger med mere tid, bedre arbejdsvilkår, mere frihed og autonomi kan gøre det endnu bedre.
Der ligger et stort arbejde op til selve valgkampsperioden. Vi skal have dokumenteret problemerne på vores område og beskrevet løsninger, som politikerne kan bruge. Og her tænker jeg ikke mindst på løsninger, der baserer sig på den viden og de erfaringer, som pædagoger har tilegnet sig gennem uddannelse og deres daglige omgang med børn og unge.
Udover kommunalvalget skal vi kaste os over budgetforhandlingerne i kommunerne. Her er madordningerne, som indføres i løbet af 2010, et vigtigt punkt. For selvom regeringen har givet ekstra penge, ligger der en stor opgave i at få afsat nok midler i den enkelte kommune.
En anden ting, jeg som forretningsudvalgsmedlem glæder mig til, er vores Tour de Fagforening. Her skal jeg rundt til alle lokale fagforeninger for at tale om, hvordan vi kan optimere BUPL's lederarbejde. Jeg håber at komme i dialog med rigtig mange ledere, som vil give deres bud på udfordringerne ude i kommunerne og på, hvordan vi som fagforening kan støtte dem.
Men først handler det som nævnt om at få koblet af. Selv tager jeg med familien til Kroatien, hvor den gerne skulle stå på ren afslapning afledt af lidt dykning i det krystalklare vand.
God ferie til alle, hvor og hvornår I end holder den.