Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 40
Tøvende start på valgkamp
Kandidaterne til at efterfølge Bente Sorgenfrey insisterer på at holde lav profil, indtil det er afklaret, om der faktisk bliver brug for en afløser. Valgkamp eller ej: Børn&Unge tegner et omrids af de to indtil nu anmeldte kandidaturer
Af: Ivan Enoksen
Generalforsamlingerne i BUPL's lokale fagforeninger er i fuld gang. På dagsordenen står blandt andet valg af kongresdelegerede. Næste ordinære kongres finder efter planen først sted i slutningen af november 2004, men der kan blive brug for at sammenkalde til en ekstraordinær kongres allerede i år. Det sker, hvis forbundsformand Bente Sorgenfrey vælges som formand for hovedorganisationen Funktionærerne og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og derfor kommer til at frasige sig sine tillidsposter i BUPL.
I så fald holdes onsdag den 10. december ekstraordinær kongres, hvor opgaven dels vil være at få valgt ny forbundsformand, dels få fundet et styk nyt medlem til forretningsudvalget. Indtil videre har to fra det siddende forretningsudvalg - forbundsnæstformand Annette Trads Hansen og faglig sekretær Allan Baumann - meddelt, at de er kandidater til posten som forbundsformand.
Om det kampvalg, der hermed er lagt op til, faktisk bliver til noget, vides først ud på eftermiddagen den 13. november, når FTF-kongressen har overstået dagsordenspunktet "valg af formand". Vælges Bente Sorgenfrey, er kampvalget i BUPL en realitet. Vælges hun ikke, jamen, så er kampvalget aflyst, idet Bente Sorgenfrey har sagt, at hun i så tilfælde fortsætter som BUPL-formand.
BUPL befinder sig med andre ord i et limbo - en uafklaret overgangssituation. Ifølge Børn&Unges oplysninger er der i forbundsledelsen enighed om at afvente udfaldet af FTF-kongressen den 12.-13. november, før man sætter en eventuel valgkamp i gang.
Valgkamp eller ej. Medlemmerne, som på generalforsamlingerne i BUPL's fagforeninger skal vælge delegerede til en eventuel ekstraordinær kongres, har et krav på at vide, hvem kandidaterne til posten som forbundsformand efter Bente Sorgenfrey er, kan og vil. Hvordan ellers forholde sig til, hvem ens kongresdelegation skal stemme på. Derfor en kort præsentation af de to kandidater, som indtil videre har meldt sig på banen. Begge har tilkendegivet, at de ikke på nuværende tidspunkt ønsker at fremkomme med deres "valgprogram", men at de i øvrigt står ved de statements, som de i valgkampen op den ordinære kongres i 2002 fremkom med til Børn&Unge. Nogle af disse statements vil finde anvendelse i denne præsentation af de to foreløbige kandidater. Foreløbige, fordi fristen for at stille op først udløber i det øjeblik, selve valghandlingen er gået i gang.

Annette Trads Hansen
Uddannet pædagog fra Tårnby Børnehaveseminarium i 1971. Videreuddannelse i voksenpædagogik fra Roskilde Universitetscenter. Forventer januar 2004 at færdiggøre en master i voksenuddannelse, ligeledes fra RUC.
Arbejder frem til 1985, da hun bliver valgt som faglig sekretær i BUPL Roskilde Amt, fortrinsvis i børnehaver, de fleste af årene som leder. Formand for BUPL Roskilde Amt 1985-93. Herefter leder af 0-6 års institution.
På den ekstraordinære kongres i 1994 valgt til BUPL's forretningsudvalg, hvor hun de seneste fem år har beklædt posten som forbundsnæstformand. De primære sagsområder har været uddannelsespolitik, forskning og udvikling og i tiltagende grad også ledelsespolitik.
Annette Trads Hansen, der stammer fra Viborg, dyrkede som ung idrætsgymnastik. Holder nu om dage formen ved lige med løb og cykling. Cykler i sommerhalvåret gerne til arbejdet i København fra hjemmet i Roskilde.
På 33. år gift med samme mand. Parret har to voksne børn, en datter som er under uddannelse til sygeplejerske og en søn, som netop er startet på Journalisthøjskolen i Århus.
Annette Trads Hansen er 54 år.
Hvordan opnår BUPL større slagkraft?
"Det er vigtigt for os, at vi til stadighed markerer os på det pædagogiske felt, at vi politisk slår igennem i forhold til børns krav på en god institutionsplads, og at der samfundsmæssigt skabes en forståelse for, at børn har krav på optimale udviklingsbetingelser. Daginstitutioner er ikke mere en arbejdsmarkedsforanstaltning, men rum for pædagogisk udvikling, dannelse og samvær med andre børn."
Hvordan med Ny Løn. Skal den forbedres eller afskaffes?
"Ny Løn kan ikke afskaffes, og det er heller ikke nok at forbedre den. Vi må realistisk diskutere, om det er muligt at finde en tredje vej i det lønsystem, der nu engang er en realitet. Blandt andet må arbejdsgiverne fastholdes på de indgåede aftaler, så det er muligt at arbejde med dem lokalt."
Hvordan skal den offentlige sektor fornys, hvis den skal fornys?
"Den offentlige sektor skal fornys kontinuerligt, det bør være et langt udviklingsprojekt. De sociale uligheder skal fjernes. Der skal skabes mere ret og pligt i forhold til den enkelte borger. Der skal gennemgående mere forebyggelse i forhold til børneområdet. Uddannelse og forskning skal ses som en samfundsmæssig investering, der ikke bare prioriteres i ord, men også i handling og økonomiske ressourcer."


Allan Baumann
Uddannet pædagog fra Frøbelseminariet på Frederiksberg i 1987. I studietiden formand for Pædagogstuderendes Landsråd. Har gennemført pædagogisk diplomuddannelse og er i gang med kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi på Danmarks Pædagogiske Universitet.
Valgt til bestyrelsen for BUPL København i 1991, faglig sekretær samme sted 1998 og i 1999 valgt som fagforeningens næstformand. Desuden medlem af hovedbestyrelsen i to omgange, ligesom han har siddet i diverse udvalg, råd og netværk i forbundsregi.
Valgt til BUPL's forretningsudvalg på kongressen i 2002.
Arbejdede frem til 1998 på københavnske fritidshjem, i sidste ombæring som afdelingsleder for et klubafsnit.
Allan Baumann, der stammer fra Århus, tog som ung højere handelseksamen og brugte derefter et par år på at rejse Europa og Mellemøsten tyndt. Har spillet fodbold og håndbold, præsteret at gennemføre en maraton, men især været optaget af cyklismens verden. Således har han sammen med kammerater startet eneste endnu eksisterende hjemmeside om cykling - www.cyclingworld.dk.
Allan Baumann bor på Amager sammen med sin datter på 14 år. Selv er han 42.
Hvordan opnår BUPL større slagkraft?
"BUPL står ved en korsvej, og valget står mellem fællesskabets eller den individuelle vej. Vi kan ikke blive ved med at samle på projekter, som splitter os. Tværtimod er vi nødt til at skabe projekter, som kan samle medlemmerne bag organisationen. At organisere sig er at erkende, at fællesskab giver styrke og individuelle muligheder. Derfor må vi - fagbevægelsen - genopdage vores vision, som handler om at udfordre "magten" til gavn for medlemmerne. Vi skal bringe fællesheden i centrum frem for at decentralisere magtesløsheden."
Hvordan med Ny Løn, skal den forbedres eller afskaffes?
"Ny Løn fungerer ikke. Det viser både undersøgelser og medlemmernes utilfredshed. Derfor må der skabes et nyt system, som er tilpasset områdernes forskelligheder, og hvor vi ikke skal forhandle om vores penge to gange. Pædagogområdet er kendetegnet ved mange små arbejdspladser, og ved at faget udøves i team eller kollektivt. Det skal lønsystemet afspejle."
Hvordan skal den offentlige sektor fornys, hvis den skal fornys?
"Det skal være det offentlige, der driver sygehuse, ældreforsorg, børne- og ungdomsområdet og sikrer gode vilkår for de svageste. Samtidig er det vigtigt, at den offentlige sektor hele tiden udvikler sig.
Derfor skal der ikke skæres bevidstløst ned, men gives muligheder, så den bedst og billigst kan løse opgaverne. Det forudsætter, at medarbejdere og brugere inddrages og gives medansvar for at løfte og udvikle området."