Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 10
Tvivl om store institutioner
Kommunernes Landsforening foreslår i et debatoplæg, at de små institutioner med 20-25 børn nedlægges til fordel for større institutioner. Men den idé møder ikke begejstring hos forældre og pædagoger.
Af: John Peters
Hverken forældre eller pædagoger køber umiddelbart ideen om at nedlægge de små institutioner til fordel for større institutioner. Det er ellers blevet foreslået af Kommunernes Landsforening i oplægget KL's Børnepolitik. Et af argumenterne for at nedlægge de små institutioner med 20-25 børn er, at fagligheden og den pædagogiske kvalitet trives bedre i miljøer med 60-80 børn, og at det er svært at tiltrække tilstrækkelig kompetence til de små institutioner. Derudover ser KL en økonomisk gevinst ved "stordriftsfordele".
Men den argumentation holder ikke, mener Henriette Bjergvang, der er formand for landsforeningen af forældre til børn i daginstitution, FOLA.
"Jeg har svært ved at forestille mig, at de små institutioner ikke kan tiltrække kvalificeret personale. Næsten tværtimod. Når jeg snakker med pædagoger og ledere, så synes de at netop, at der er for meget støj og uro i de store institutioner. Her skal børnene også forholde sig til en masse nye ansigter, hver gang der starter en tilkaldevikar eller en studerende," siger Henriette Bjergvang.
Hun hæfter sig også ved, at der er stor søgning til de små institutioner, fordi forældrene ønsker, at deres børn skal have en overskuelig hverdag uden for meget "hurlumhej".
"Som mor ved jeg godt, hvad jeg vil foretrække, hvis jeg skulle vælge. Nemlig en mindre institution, hvis jeg har et barn, der kræver ro og overblik. Men hvis KL's forslag vinder gehør, så gælder det om at skabe mindre enheder med godt indhold i de større institutioner. Og det kræver nytænkning og også en håndsrækning fra kommunerne. Det, der kan spares ved stordrift, må bruges på børnene," siger Henriette Bjergvang.

Mangfoldighed. I BUPL siger medlem af forretningsudvalget Henning Pedersen at mangfoldighed i udbuddet af institutioner er en god ting, og at man som organisation ikke har nogen "idealinstitution".
"Forskellige størrelser institutioner kan imødekomme mange behov, men hvis målet udelukkende er økonomi, er vi skeptiske. I stedet tror jeg, det er en idé at se på, hvad der kan opnås af pædagogiske gevinster og nærhed i forhold til børn og forældre. Vi er altså ikke totalt afvisende, men det kommer meget an på, hvad baggrunden er for KL's oplæg. Og hvis der kan hentes en besparelse, så mener jeg, at det er rimeligt, at pengene bruges til at udbygge kvaliteten i pasningen," siger Henning Pedersen.