Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 41
LO bejler trods kritik
En intern rapport har sat spørgsmålstegn ved solidariteten i LO, og BUPLs udsigt til en plads i LOs forretningsudvalg har fortonet sig i tågen. Alligevel bør pædagogerne melde sig ind i hovedorganisationen, mener LO-bossen
Af: Rikke Viemose
Det er svært at få øje på solidariteten. I stedet for sammenhold præges Danmarks største hovedorganisation LO af interne magtkampe, mistillid, unødigt og ressourcekrævende dobbeltarbejde samt en stor uenighed om strategien.
Det billede tegnes i en intern rapport, som konsulent-firmaet PLS Rambøll Management har udarbejdet for LO, og som for to uger siden blev lækket til pressen. Hidtil har LOs formand Hans Jensen ikke villet kommentere den, men nu udtaler han sig alligevel til Børn&Unge. Pædagogerne står nemlig over for at melde sig ind i LO, hvis der bliver flertal for en fusion mellem dem og pædagog-medhjælperne.

Forskellige behov. »Rapporten er et forsøg på at skærpe LOs arbejde. Den er udtryk for det grundsynspunkt, vi har i LO: At noget af det vigtigste, vi foretager os, er hele tiden at sikre os, at vi bruger medlemmernes penge rigtigt. Der er selvfølgelig stor forskel på en meget stor organisations muligheder og ønsker og en lille organisations muligheder og ønsker. Vi skal i fællesskab have en anerkendelse fra samtlige nuværende 20 medlemsorganisationer om LOs nuværende arbejde og rolle. Det tror jeg, at rapporten kan medvirke til.«
Vil den betyde nogle ændringer i LO?
»Det er jeg overbevist om, for anerkendelsen af vores arbejdsopgaver skal være tilstede. Det er vigtigt for os nu at få en proces i gang med vores forbund, hvor vi kan nå frem til en fælles forståelse, og hvor man anerkender hinandens behov.«
LO har inviteret alle forbundene til at diskutere rapportens konklusioner, og Hans Jensen forventer, at et oplæg til ændringer vil blive fremlagt på kongressen i år 2003. Der vil muligvis komme ændringer inden, men det er ikke det vigtige, mener han.
»Vi starter processen nu, og jeg er optaget af, at alle forbund kommer til orde i den her sag,« siger han.

LO og samfundet. På trods af den hårde kritik mener LO-formanden, at hovedorganisationen har meget at tilbyde pædagogerne, hvis de vælger at melde sig ind i LO.
»En stor fordel ved LO er, at vi både er en faglig og politisk organisation. Vi forholder os både til arbejdsforholdene for den enkelte og til, hvordan udviklingen i samfundet ser ud,« siger Hans Jensen.
Som eksempel nævner han pasningsområdet, hvor LO både er interesseret i at sikre pædagogerne rimelige ar-bejdsvilkår og samtidig har en interesse i, at institutionerne har en ordentlig kvalitet, fordi en stor del af LOs 1,4 millioner medlemmer bruger institutionerne til deres børn.
»Vi har så mange medlemmer, der bruger de offentlige institutioner, og derfor forholder vi os også til de offentlige institutioners udbud og til den service, der ydes. På den anden side ser vi også på de arbejdsbetingelser, som vores medlemmer har.«
Men pædagogerne skal give otte millioner kroner mere om året for et medlemskab af LO. Kan du tilbyde pædagogerne mere, end deres nuværende hovedorganisation FTF kan?
»Ja, på det her område mener jeg godt, at vi kan. Vi har hele tiden påtaget os et ansvar for velfærdssamfundet og for den kvalitet, det har. Det er en helt afgørende måde at forstå LO på. Vi ser på sammenhængen i velfærdssamfundet - om der bliver givet nogle rimeligt fornuftige ydelser til borgerne, og om der bliver taget kærlig hånd om de svageste.«
Hans Jensen fremhæver samtidig to andre områder, hvor LO står stærkt: Lokalt og internationalt.
Han mener, at LO både lokalt og internationalt er så stærk, at organisationen også her er en seriøs magtfaktor, der med sine politiske og faglige kontakter er i stand til at påvirke beslutningsprocesserne.
»På det internationale felt er vi nok den eneste hovedorganisation i Danmark, der kan skaffe os indflydelse i EU-sammenhæng,« siger han.

Ingen FU-plads foreløbig
Men hvor meget indflydelse vil et kommende pædagogisk forbund få på LOs politik? Pædagogerne blev for nylig stillet en plads i LOs forretningsudvalg i udsigt, men det har fået lange udsigter, fordi medlemmerne af Dansk El-Forbund netop har stemt imod en fusion med Dansk Metal. En fusion ville give en ledig stol, men nu kan der tidligst blive tale om en plads efter LOs kongres i år 2003.
Alligevel mener Hans Jensen stadig, at pædagogerne vil blive sikret indflydelse:
»Et pædagogisk forbund vil få to pladser i vores hovedbestyrelse, som er den øverste myndighed. Og derudover vil det være placeret i samtlige politik-skabende og -forberedende udvalg. Så jeg mener faktisk, at den indflydelse, man fortjener, vil være tilstede fra starten.«