Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 19
TEMA: UDSATTE BØRN. Kommunerne har et problem
Det er helt uforståeligt, at der ikke sker noget, siger BUPL’s formand, Henning Pedersen, om børn, der kan gå i flere år uden at få hjælp – selvom pædagogerne har underrettet.
Af: Steffen Hagemann
Som Børn&Unge dokumenterer, kan udsatte børn gå flere år i dag- eller fritids­institution uden at få det bedre. Kommunerne bliver underrettet, men der sker ikke noget, og pædagogerne oplever, at det er dem, der må kæmpe hårdt for bare at få det mindste til at ske.
BUPL’s formand, Henning Pedersen, undrer sig over, at kommunerne ikke er blevet bedre til at handle på pædagogernes underretninger.
»Det er helt uforståeligt for mig, at der ikke sker noget. Det er meget bekymrende med al den omtale, der har været,« siger Henning Pedersen.
Han påpeger, at kommunerne har taget godt imod socialministerens planer om at gøre mere for de udsatte børn, herunder at etablere beredskabsplaner, så de kan handle hurtigt. Alligevel oplever pædagogerne, at der ikke sker noget, når de underretter.
»Det er et kæmpestort problem for kommunerne, at der ikke er overensstemmelse mellem det, de udtrykker, og det vores medlemmer oplever, når de er i kontakt med forvaltningen,« siger Henning Pedersen.

Skal presse på. Han mener ikke, at de tre pædagoger, som Børn&Unge har talt med, står alene med deres problemer.
»Det er et problem, vi kender til. Jeg tror, de tre eksempler kan genfindes mange steder og genkendes af mange pædagoger.«
Tidligere var det et problem, at pæda­gogerne opgav at underrette, fordi der ikke skete noget, fortæller Henning Pedersen.
»Indstillingen er vendt. Der kommer langt flere underretninger, både fra fagfolk og fra offentligheden, og det er positivt. Det er kommunen, som må reagere. Pædagogerne skal bare blive ved med at presse på,« siger han.
Man må endelig ikke tænke, at det ikke kan betale sig, understreger han.
»Man skal blive ved med at lave underretninger. Man skal kræve at få tilbagemelding, når man laver en underretning. Man skal kræve at blive inddraget, så man kan bruge sin faglige viden og lade den indgå i sagen,« siger Henning Pedersen.

Servicelovens § 153, stk. 3
’Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 2, 1. pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedrørende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører.’