Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 05
OK 13: OK-forhandlinger har krydset målstregen
Pædagogernes overenskomstforhandlinger er overstået. Henning Pedersen, BUPL’s formand, ærgrer sig over KL’s attitude undervejs, men glæder sig over en ny kompetencefond og pædagogiske projekter.
Af: Julie Hardbo Larsen
Få og små forbedringer var, hvad der kom ud af denne omgangs overenskomstforhandlinger for pædagogerne. Forhandlingerne var præget af en stram samlet overenskomstramme på 2,62 procent, der næppe er nok til at sikre reallønnen i de kommende to år.
Det er ikke meget, erkender BUPL’s formand Henning Pedersen, men der var ikke meget at komme efter.
»Vi har været realistiske omkring økonomien. Lønstigningerne og økonomien i det hele taget er ikke særlig prangende lige i øjeblikket. Derfor har vi også fokuseret på faglighed og ikke kun på vilkår. Det er første gang, vi har en overenskomst, der har så meget fokus på det faglige,« siger han.
Han er, den stramme økonomiske ramme taget i betragtning, tilfreds med BUPL’s indsats under forhandlingerne, men er skuffet over KL’s attitude undervejs.
»KL har besværliggjort processen. Forhandlingerne har været mere langvarige end nødvendigt, og så har vi alligevel ikke fået diskuteret de problemstillinger, vi inden forhandlingerne havde rejst på vegne af medlemmerne. Det var påfaldende under forhandlingerne af lederoverenskomsten. Vi havde tre helt konkrete krav, som slet ikke blev drøftet. KL frafaldt deres egne krav og afviste samtidig overhovedet at diskutere vores,« siger Henning Pedersen.

Udvikler fagligheden. Det undrer Henning Pedersen, at KL ikke har mere fokus på at skabe attraktive arbejdspladser, men det glæder ham, at der som en del af overenskomsten dog blev afsat penge til en kompetencefond for pædagoger og en række projekter, som skal udvikle faglighed, kvalitet og arbejdsmiljø i institutionerne.
»Sådanne initiativer er med til at gøre det mere tilfredsstillende at arbejde som pædagog. At man ser, at der er en interesse og en mulighed for at udvikle fagligheden inden for de givne rammer,« siger han.
Kompetencefonden, hvortil der er afsat et engangsbeløb på 12,5 millioner kroner, skal sikre, at pædagoger, der har brug for efter- og videreuddannelse, rent faktisk kan få det. De pædagogiske projekter skal sætte fokus både på den enkeltes faglige udvikling, og på hvordan man udvikler pædagogfaget.

Stem ja. Henning Pedersen opfordrer BUPL’s medlemmer til at godkende overenskomsten ved urafstemningen.
»Vi har inden for de givne rammer lavet en overenskomst med en række forbedringer og nogle fornuftige resultater omkring pension. Så selvfølgelig anbefaler jeg, at man stemmer ja. Alternativet er en konflikt, og der er ingen udsigt til, at der vil komme noget som helst fornuftigt ud af det,« siger han.

Det får du
Samlet ramme: 2,62 procent

Fra KTO:
Generelle lønstigninger til alle på 1,97 procent over to år. Dertil kommer den såkaldte reststigning, som forventes at give yderligere 0,4 procent i gennemsnit, samt eventuelle lokale lønforbedringer.

Pædagoger og andre får del i en tryghedspulje, som giver ret til betalt efteruddannelse, kompetenceudvikling og karriererådgivning, hvis man bliver fyret.

Projekter om ’udvikling, kvalitet og faglighed’ samt ’trivsel og psykisk arbejdsmiljø’ skal diskuteres i overenskomstperioden. Desuden skal en række aftaler gennemgås med ’kønsbriller’, blandt andet for at undgå skævvridning i lokale lønaftaler.

Henning Pedersen kommenterer:
»Alle ansatte vil få generelle lønstigninger på cirka to procent over de to år, og det er formentlig ikke nok til at følge med prisudviklingen. Omvendt er jeg især glad for, at pædagoger, der bliver fyret på grund af nedskæringer, nu kan få op til 10.000 kroner til efteruddannelse via en tryghedspulje. Desværre må vi nok forvente, at der vil være behov for den.«

Pædagogoverenskomsten:
En forhøjelse af pensionsbidraget med 0,21 procent til 13,98 procent.
ATP-satsen forhøjes fra sats F til sats A, fra 237,60 kroner til 270 kroner om måneden.
Der er afsat et engangsbeløb på 12,5 millioner kroner til en kompetencefond.
Projekter om udvikling af faglighed, kvalitet og arbejdsmiljø. Projekterne handler om inklusion, forbedring af arbejdsmiljø, lærer-pædagog-samarbejde, den professionelle pædagog på 0-2-årsområdet og pædagogers mulighed for at gå fra deltid til fuldtid.

Henning Pedersen kommenterer:
»Med pensionsforhøjelser har vi fortsat den opbygning af pensionsindbetalingerne, som vi påbegyndte ved OK-forhandlingerne i 2011. Med etableringen af en kompetencefond for pædagoger har vi taget et lille skridt i forhold til at skabe bedre muligheder for pædagogers efter- og videreuddannelse.«

Lederoverenskomsten:
En forhøjelse af pensionsbidraget med 0,29 procent til 15,64 procent.
En evaluering af lederoverenskomsten.

Henning Pedersen kommenterer:
»Det er et meget minimalistisk resultat, men vores ønsker blev blankt afvist fra KL’s side. Afvisningen var så blank, at arbejdsgiverne også uden videre frafaldt deres egne krav.«

Øvrige overenskomster:
Som pædagogstuderende:
En lønforhøjelse på 0,25 procent

Som pædagog i særlig stilling:
En forhøjelse af pensionsbidraget med 0,28 procent til 15 procent.

Som pædagog på det forebyggende, dagbehandlende område:
En forhøjelse af pensionsbidraget med 0,22 procent til 14,59 procent.