Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 32
Millionbeløb til gadebørn i Ghana
Den alternative skole Street Children Academy i Ghana arbejder med at gøre gadebørn til skolebørn. Sidste år donerede BUPL's kongres 50.000 kroner til arbejdet, og nu får skolen to millioner oveni hatten.
Af: Trine Vinther Larsen
Street Children Academy arbejder for at få børnene i Ghanas hovedstad Accra væk fra gaden og i gang med skolen. Til det arbejde modtog akademiet denne måned knap to millioner kroner, som skal anvendes over de næste fire år.
Pengene tildeles gennem International Børnesolidaritet (IBS), der har ansøgt om beløbet hos Projektrådgivningen, en forening under Danida.
Projektadministrator i International Børnesolidaritet Freddie Kristiansen er henrykt over, at ansøgningen om præcis 1.967.540 kroner den 3. september gik rent igennem.
"Der vil gå lidt fra til administrationsomkostninger, men mindst 90 procent af beløbet vil gå direkte til Street Children Academys arbejde. Med så mange penge kan vi løfte indsatsen til et helt andet niveau, end det hidtil var muligt med de langt mindre kongresbevillinger, der er faldet af til akademiet hen ad vejen," siger han.

Satser langsigtet. Både BUPL, SL og FOA har repræsentanter i International Børnesolidaritets styrelse, og på de respektive fagforeningers kongresser er der gennem årene bevilliget mindre støttebeløb til den alternative skole i Ghana. På sidste års kongres bevilligede BUPL 50.000 kroner til Street Children Academy.
"Støtten forskellige steder fra udgør tilsammen cirka 100.000 kroner om året. Med det beløb har akademiet hvert år hjulpet 60-70 gadebørn, som ellers ikke ville have fået nogen anerkendt uddannelse," vurderer Freddie Kristiansen.
På akademiet får børn i alderen otte til 16 år undervisning i både sport og dans, men især i matematik, skrivning og læsning, som med tiden kvalificerer dem til at starte i den officielle skole.
"Med to millioner på lommen kan vi satse langsigtet. Ikke bare kan vi nu hjælpe flere børn, vi kan også bruge midler til at uddanne nogle af de unge til mentorer og håbe, at de vil blive på akademiet og undervise de nye børn," fortæller Freddie Kristiansen.
En stor portion af projektpengene skal gå til at udarbejde en pædagogisk metode for Ghanas officielle skole, så den kan arbejde mere inkluderende med gadebørnene fra akademiet.
"Hidtil har arbejdet på Street Children Academy handlet om at gøre marginaliserede børn egnede til skolen. Men nu er der også midler til, at vi kan gøre den officielle skole bedre egnet til gadebørnene," siger Freddie Kristiansen.

BUPL støtter Street Children Academys arbejde gennem sit engagement i International Børnesolidaritet
(se www.ibssol.dk). International Børnesolidaritet har støttet akademiet siden 2005. Læs andre artikler om Street Children Academy i Børn&Unge nr. 41/2006 og nr. 12/2003.


For 2 millioner kroner
... får 2.000 børn i alderen otte til 16 år følgende hjælp:
• 400 børn "alfabetiseres" (det vil sige at de lærer at læse, skrive og regne, så de kan optages i skolen).
• 100 børn gennemgår et forberedelseskursus til håndværksuddannelse.
• 25 unge uddannes til unge-netværket.
• 1.500 børn deltager i bredere interesse- og kampagnegrupper. Det drejer sig om uformel undervisning, sport, kultur, kampagner og netværk for børns rettigheder.

Det sker alt sammen i den fireårige projektperiode fra januar 2008 til udgangen af 2011.


25.000 går ikke i skole

Street Children Academy startede sin første skole for gadebørn i 1986, og i dag driver akademiet tre skoler i Ghanas hovedstad Accra. De ligger i bydelene Bukom, Osu og Jamestown. Akademiets ledere skønner, at 15.000 børn og unge i de tre bydele lever på gaden, og at 25.000 af bydelenes i alt 800.000 indbyggere i den skolepligtige alder ikke går i skole. Det er disse børn, akademiet vil gøre skoleklare. De går ikke i skole i dag, fordi forældrene ikke har råd til skoleuniform og bøger, eller fordi forældrene hellere vil udnytte børnenes arbejdskraft i hjemmet. Måske skal de sælge vand ved vejkanten, fiske med far eller passe deres bedstemor.