Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 11
Trivsel. Yogainteressen er eksploderet
Af: Sofie Hviid
Hylet og Dosseringen er langt fra ene om at have solhilsner på programmet. Flere vuggestuer, børnehaver og skoler i hele landet er begyndt at lave yoga med børnene. De seneste to år er interessen nærmest eksploderet, fortæller Emmamaria Vincentz, der uddanner børneyogalærere hos Lille YogaHus.
Op mod halvdelen af dem, hun har haft igennem uddannelsen, er pædagoger. Hun ser interessen som et udtryk for, at sam­fundet i dag skaber et behov for yoga, fordi børn konstant bliver bombarderet med stimuli og valgmuligheder. Vi stiller store krav til, hvad børnene skal kunne, og mange ender med at blive stressede, fortæller Emmamaria Vincentz.
»Når alting går så hurtigt, kan vi ikke mærke os selv, og det skaber angst og fremmedfølelse. Der kan yoga bidrage med nærvær og selvreguleringsteknikker. Hvor aktiviteter som gymnastik er baseret på det ydre, så er yoga en indre oplevelse. Yoga samler dig, og det handler i virkeligheden om at finde ind til sig selv, så man selv kan mærke, hvad man har brug for,« siger hun.
Yoga handler i modsætning til gymnastik eller andre fysiske aktiviteter om den indre oplevelse. De fysiske stillinger, som mange i dag forbinder med yoga, er i virkeligheden kun et middel til at berolige kroppen og gøre sindet stille.
At ro er vigtigt for både børn og voksne, kan der ikke herske nogen tvivl om, fortæller lektor og ph.d. i pædagogik Anna Maj Nielsen. Hun er forsker ved Danmarks Pædagogiske Universitet og har netop gennemført en under­søgelse af skolernes brug af yoga. Hun kæder den stigende interesse sammen med den mangel på ro, som mange nedskæringer har resulteret i blandt danske institutionsbørn. Flere børn på færre kvadratmeter giver store udfordringer med at finde den ro, der er så vigtig, for at børnene trives og kan lære nye ting.
»Alle har brug for hvile og for at kunne spænde af. Det kan man ved at lave yoga. Yogaen er også med til at regulere opmærksomheden, så børnene kan mærke, når de er anspændte og trænger til hvile. Men yoga er på linje med alt muligt andet, og at lave yoga eller andre former for afspænding adskiller sig ikke meget fra højtlæsning eller bare at have en stille stund, hvor børnene sidder og tegner,« siger Anne Maj Nielsen.

OM PROJEKTET
Projektet ‘Kropsbevidsthed – vejrtrækningsøvelser og børneyoga for 0-6-årige i to institutioner’ har modtaget penge fra BUPL’s Udviklingspulje. Alle medlemmer kan søge om op til 100.000 kroner til et udviklingsprojekt i deres institution. Læs mere om udviklingspuljen og ansøgningsfrister på bupl.dk

Læs mere om børneyoga
lilleyogahus.dk
yogabørn.dk
yogarollinger.dk