Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
TEMA: Sådan får imest ud af turene
Udflugter er med til at udvide verden for børn. De bliver konfronteret med nye steder og situationer og finder ud af, at de kan håndtere dem. Oplevelserne sætter sig i hukommelsen og hjælper børnene, næste gang de er i en ukendt situation. For at åbne verden og give børnene nye oplevelser er det en god idé at tilrettelægge ture, der adskiller sig fra børnenes oplevelser med forældrene. Ligger institutionen på landet, skal børnene måske besøge et museum i byen, mens bybørn skal opleve, at skoven er et sjovt sted at lege.
Af: Mikkel Kamp
Gode råd til et museumsbesøg
Turen på museum kan foregå ved, at I tager derhen og ser, hvad der sker. Der er dog større chance for, at børnene får en god oplevelse, som lagrer sig i hukommelsen, hvis turen sættes ind i en sammenhæng. Det kan I gøre ved at forberede den og bagefter bruge den aktivt sammen med børnene.

Inden I tager af sted
  • Ring til museet, og snak med personalet om, hvad I vil med besøget, og hvilken sammenhæng besøget foregår i. Er I for eksempel i gang med et tema, eller er børnene særligt optaget af et emne for tiden?
  • Museer ligger ofte inde med masser af materiale om udstillingen. Brug deres ekspertise, og lad dem pege på, hvad der er relevant for jer.
  • Mange steder kan man aftale, at børnene får lov til at røre ved genstandene eller på anden måde bruge udstillingerne aktivt. Spørg om mulighederne.
  • Fortæl børnene om museet, de skal besøge. Hvad kan man få ud af at besøge et museum? Lad børnene tænke over, hvad de kan snakke med personalet om.

Til selve besøget
  • Lad børnene møde personalet, så de oplever et museum som andet end et hus med genstande. Så kan de komme hjem og fortælle, at de har snakket med den og den.
  • Sæt tid af til pauser undervejs, hvor I taler om børnenes oplevelser på ­museet.Det giver dem tid til at reflektere over, hvad de har set.
  • Tag billeder. De kan bruges hjemme i institutionen, når I skal tale om turen.
  • Lad børnene tage billeder. Sæt dem for eksempel til at tage billeder af ­museets grimmeste, sjoveste eller smukkeste genstande.

Efter besøget
  • Lav en udstilling af de billeder, I har taget, og lad børnene fortælle om dem, for eksempel til deres forældre.
  • Inddrag billederne og børnenes oplevelser på museet i senere aktiviteter, hvor indholdet af turen igen er relevant.
Gode råd om at besøge naturcentret
Når institutioner besøger et naturcenter, er det et hyggeligt afbræk fra hverdagen. Her er nogle gode råd til, hvordan det bliver mere end det:

Fortæl personalet i god tid, at I kommer. Så kan de forberede sig og for eksempel sætte telt op, hvis vejret driller.
Hav én ambition og ét fokus på turen, i stedet for at det ’bare’ er en tur i skoven. Fokus kan være at fange nogle dyr eller at gøre børnene transportvante.
Sæt god tid af. Nogle institutioner tager af sted hver dag i en uge. Det giver ro på. Så kan man den ene dag fokusere på bålmad, den næste på krible-krable-dyr osv. Det har også den effekt, at børnene vænner sig til stedet og kan fokusere på aktiviteterne.
Skru ned for ambitionerne. Giv børnene plads til bare at være til, at sanse og at opleve naturen.
Husk at det skal være hyggeligt.
Kom igen. Sørg for at sætte en ny tur på dagsordenen hjemme i institutionen.

 Læs også: ’Sådan skaber I bevægelsesruter’ i Børn&Unge nummer 14/16.

Kilder: Tim Krat, naturcenterleder på Boserupgård Naturcenter udenfor Roskilde. Sally Thorhauge, p.hd. og tilknyttet Danmarks Industrimuseum i Horsens. Charlotte Ringsmose, professor MSO på DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet.