Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 04
Ledige mister kontrollen over deres liv
Når et menneske mister sit arbejde, mister hun samtidig kontrollen over en meget vigtig del af sin tilværelse. Det kan være yderst stressende og usundt - for nogle få er det direkte livsfarligt, mener ekspert i konsekvenser af ledighed
Af: Johan Rasmussen
Rygning dræber! EU's fælles advarselsmærker har for længst banket faren ved at ryge ind i vores bevidsthed.
Advarselsmærker som "Ledighed giver stress", "Ledighed kan forårsage hjerte- karsygdomme" og "Ledighed stjæler din identitet" ville virke mere overraskende, men ikke desto mindre er de sande.
Nøjagtig som med cigaretter er det forskelligt, hvordan arbejdsløshed påvirker et menneske. De fleste ledige tager ikke skade af at gå hjemme i en periode, hvis man ser bort fra, at de må sætte deres forbrug ned.
Men for mange mennesker er det direkte usundt at miste jobbet.
"Mellem 20 og 30 procent får symptomer på stress og depressioner," fortæller chefkonsulent Lars Iversen. Han er sociolog og har skrevet doktordisputats om arbejdsløshed. I dag arbejder han for konsulentfirmaet Muusmann A/S, der arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme i sundhedssektoren.
"Arbejdsløse oplever et markant kontroltab over en meget vigtig del af deres tilværelse. Hvordan det tab påvirker dig, afhænger meget af, hvilket socialt netværk du har, og om du har et godt helbred at stå imod med. Mange oplever, at de kommer i en situation, som de ikke kan gøre noget ved. Samtidig virker det uforståeligt, "hvorfor det lige rammer mig?" Og så ved du ikke, hvornår det holder op. Det kan virke meget stressende," siger Lars Iversen.
Usikkerheden og magtesløsheden giver en negativ stress, som ikke skal forveksles med den stress, som mange føler, når de har travlt på deres arbejde. Den arbejdsløse kan ikke bare sætte tempoet i vejret for at løse sit problem.
Den negative stress kan give søvnproblemer, du kan miste koncentrationsevnen og få maveproblemer. Og det kan endda føre til livstruende sygdomme.
"Undersøgelser har vist, at en mindre gruppe får hjerte- karsygdomme, og der er forhøjet dødelighed blandt ledige," siger Lars Iversen.
Sociologen understreger dog, at det ikke i sig selv er farligt at blive arbejdsløs. Det handler om, hvem du er, og om du har et godt helbred..
"Hvis du er skrøbelig, er der større risiko for, at du bliver påvirket af at blive arbejdsløs, og så har du sværere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet. På den måde er det en ond cirkel," siger Lars Iversen.

Mister troen. For mange pædagoger er arbejdet ikke bare et arbejde. Deres kollegaer er også en form for venner eller veninder. Derfor kan en fyring ramme dobbelt hårdt for den faggruppe, formoder Lars Iversen og tilføjer, at familie, venner og bekendte er meget afgørende for, hvordan mennesker tackler at blive arbejdsløse. Familien og vennerne skal give en masse skulderklap og blive ved med at minde den arbejdsløse om, at han er dygtig og snart får et arbejde igen. Og så kan et godt netværk helt konkret også give et job, fordi du kender en, som kender en, som kender en...
Lars Iversen påpeger, at den manglende selvtillid, som flere ledige oplever, er meget farlig.
"For her begynder du at rokke ved fundamentale ting i din psyke og dit billede af dig selv, du risikerer at miste troen på, at du kan klare at komme tilbage," siger Lars Iversen.

For at være berettiget til at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejds-
markedet.Ifølge loven vil det sige:
Du skal tilmelde dig Arbejds-formidlingen (AF)
Du skal lægge dit cv ind i AF's elektroniske job- og CV-bank.
Du skal søge arbejde, og det er ikke nok kun at søge stillinger i f.eks. børnehaver.
Du skal som pædagog også søge stillinger i døgninstitutioner, klubber og andre pædagogiske arbejdspladser.
Du skal deltage i de møder og aktiviteter, AF og a-kassen indkalder dig til.