Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Børns kreativitet giver inklusion
Børneinstitutionen Byskovgaard i Slagelse har bragt børnehave-, vuggestue- og specialbørn sammen i kreative projekter. Det har givet større sammenhold på tværs af stuerne.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Vi ville skabe mere fællesskab på tværs af institutionens stuer. Vi har både børnehave-, vuggestue- og specialbørn. Tanken bag projektet var at lade børnene møde hinanden i kreative processer. Vi har en fast tro på, at børnenes kreativitet har potentiale til at skabe inklusion, hvis vi tillader det. For eksempel havde vi en gruppe store drenge, der havde svært ved at rumme specialbørnene. Det var ’ulækkert’ for dem at se et barn med spastisk lammelse spise. Men vi troede på, at børnene ville få et bedre forhold, hvis de lærte hinanden at kende gennem fælles oplevelser.

Sådan gjorde vi
Vi samlede grupper af børn og personale i forskellige kreative aktioner. Vi lyttede meget til, hvad børnene var optagede af og brugte det som fælles udgangspunkt. Personalet havde nok en plan med den kreative proces, men det var vigtigt for os, at der ikke måtte være et facit. For eksempel legede en drengegruppe riddere. Vi samlede en gruppe børnehave- og specialbørn og besluttede at bygge borge til ridderne. Børnene fandt på en historie om to stridende parter, der til sidst fandt fred. »Det er ligesom os. Vi er også ved at blive venner,« som et af børnene sagde.

Det lærte vi
Børnene er meget opmærksomme på, at de har haft oplevelser sammen på tværs af stuerne, og fortæller om det til samling. På den måde er det blevet synligt i vores institution, at børn med specielle behov kan være legepartnere. Vi er gået fra at have en ’besøgskultur’ mellem stuerne til at have et godt fællesskab. Vi har også lært, at voksne har en vigtig rolle i børnenes kreative processer, hvis vi tør give slip. Måske bliver der ikke en pæn julegave ud af det til far eller mor, men det vigtige er, at vi var sammen, havde en god oplevelse sammen og fik erfaringer med farver, sanser og materialer.

Vores råd til andre
● Tænk ikke i færdige produkter, men på processen.
● Lad voksnes glæde og begejstring smitte.
● Tag udgangspunkt i børnenes behov og interesser.
● For nogle er grupper på to-tre børn fællesskab nok.

Om projektet
Børneinstitutionen Byskovgaard i Slagelse har 90 børn fordelt på 48 børnehavebørn, 30 vuggestuebørn og 12 specialpladser til børn med motoriske handicaps og/eller kognitive vanskeligheder. Projektet ’Inklusion gennem kreative processer’ blev indledt i 2012 med støtte fra BUPL’s udviklingspulje. Den færdige afrapportering, en logbog over forløbet samt praksisfortællinger kan læses på BUPL’s hjemmeside under Forskning/Støttede projekter/BUPL’s udviklingsprojekter/Inklusion gennem kreative processer. Her kan du også læse, hvordan I kan søge støtte på op til 100.000 kr. til jeres eget projekt.