Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 28
Børnerådet beskæres voldsomt
Børnerådets bevillinger skæres ned fra 5,9 millioner til 3,2 millioner. De har ikke været synlige nok i debatten, lyder kritikken fra DF.
Af: Jesper Ernst Henriksen
Børnerådet skal næste år spare 2,7 millioner kroner eller næsten halvdelen af sit budget. Det vil få alvorlige konsekvenser for Børnerådets arbejde, mener Charlotte Guldberg, formand for Børnerådet.

"Det er dybt bekymrende, at regeringen kan finde på at skære i Børnerådets arbejde," siger hun.

Også de radikales socialordfører, Anne Marie Geisler, vil arbejde mod en reducering af Børnerådets midler.

"Vi er jo ikke med i regeringens finanslovsudspil, så vi kan ikke gøre andet end at tage det op i satspuljeforhandlingerne," siger hun.

Regeringens faste støtteparti, Dansk Folkeparti, bakker dog op om regeringens nedskæringer i Børnerådet. Socialordfører Martin Henriksen (DF) mener ikke, at rådet har været tydeligt nok i den offentlige debat.

"Jeg havde forventet, at Børnerådet ville bidrage til den offentlige debat i sager, der havde med børn at gøre. Det synes jeg ikke, at rådet har gjort," siger Martin Henriksen.

Allan Baumann, medlem af BUPL's forretningsudvalg, er også utilfreds med nedskæringerne i Børnerådet.

"Det er et problem, fordi børnenes stemme vil blive minimeret," siger Allan Baumann, som mener, at BUPL og Børnerådet ofte kæmper samme sag for at forbedre forholdene for børnene i institutionerne.

Besparelsen på 2,7 millioner kroner dækker over, at satspuljemidler forsvinder fra to af Børnerådets store projekter, Børnepanelet og Børneinfoen.

Derudover skal der spares 700.000 kroner på den daglige drift af sekretariatet, hvilket vil begrænse Børnerådets arbejde, mener formand Charlotte Guldberg.

"Det betyder, at vi skal spare to stillinger i sekretariatet. Det er meget vigtigt for Børnerådets arbejde, at vi kan få den baggrundsviden, som sekretariatet leverer, så det vil betyde meget for vores arbejde, at vi skal skære ned," siger børnerådsformanden.

Mike Legarth, der er finansordfører for Konservative, har denne kommentar:

"Der er en grund til, at vi har sparet på Børnerådet, men jeg kan ikke lige huske den," siger han og henviser til Finansministeriet.

Børnepanelet
Børnepanelet er et panel af 1500 tilfældigt udvalgte børn fra hele Danmark, der deltager i spørgeskemaundersøgelser. Undersøgelserne giver vigtig information om en lang række børnerelevante emner som for eksempel mobning og børns sundhedsvaner.

Børneinfoen
Børneinfoen er et projekt, der skal informere børn mellem 10 og 15 år om deres rettigheder. Det handler blandt andet om børns rettigheder i forbindelse med skilsmisse og vejledning om, hvilke film børn må se i biografen alene.