Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 15
TEMA. ARBEJDSLØSHED: Pædagoger uddannes til ledighed
På bare fem år er der sket en eksplosiv stigning i andelen af nyuddannede pædagoger, som ikke finder fodfæste på arbejdsmarkedet.
Af: Trine Vinther Larsen
For fem år siden kunne dimittenderne fra landets pædagogseminarier vælge og vrage blandt jobopslag. I dag er skolernes opslagstavler tomme.
»Nogle enkelte er heldige at få job i deres praktikinstitution, men de studerende uddannes groft sagt til arbejdsløshed,« siger faglig sekretær i BUPL Århus Carin Weibull. Hun står for månedlige møder for arbejdsløse og ser også de unge jobsøgende, når fagforeningen holder informationsmøder for kommende dimittender.
»På mødet før sommerferien på Pædagoguddannelsen Jysk mødte 45 op. Kun én havde fået fast arbejde,« fortæller hun.

Eksplosiv stigning. Udviklingen er gået stærkt og underbygges af en ny undersøgelse
fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I 2008 var andelen af nyuddannede pædagoger, som fortsat var ledige 20 uger efter endt uddannelse, på kun 2,9 procent, men sidste år var tallet steget til 21 procent. Det svarer til, at knap hver femte nyudklækkede pædagog uddannes til ledighed.
Paradoksalt nok søger flere og flere ind på uddannelsen, og trods glæde over år med store optag, bekymrer ledighedstallene a-kasse-formand og forretningsudvalgsmedlem i BUPL Lasse Bjerg Jørgensen.
»Man har lige taget en uddannelse, som man brænder for at komme ud at bruge, og jeg er bekymret for den demotivation, der opstår, når man ikke kan finde arbejde og tjene sine penge,« siger han.

Ser lys forude. Lasse Bjerg Jørgensen opfordrer de unge til at tage imod alle tilbud om kurser i jobsøgning, der byder sig, og især benytte fagrelevante aktiveringstilbud som 6-ugers kurser, jobrotationsforløb, trainee-programmer og videnpilotordninger i daginstitutioner.
»Lige nu ser det sort ud, fordi børnetallet i nogle dele af landet rasler ned, og kommunerne skærer ind til benet og fyrer medarbejdere, samtidig med at der er økonomisk krise og arbejdsløshed,« siger Lasse Bjerg Jørgensen.
Han ser dog jobåbninger forude og peger på, at de 500 millioner til flere pædagoger i daginstitutionerne endnu ikke er set udmøntet, at folkeskolereformen i bedste fald kan betyde flere pædagogstillinger i skolen, og at flere pædagoger finder job nye steder – eksempelvis på plejehjem.
»Og en stor del af vores medlemmer er ­inden for de kommende 10 år på vej på enten efterløn eller pension, så der vil blive brug for nye kræfter,« siger han.

Så meget steg dimittendledigheden
Fag 2008 2012
Pædagoger 2,9 21,0
Lærere 1,4 19,4
Sygeplejersker 0,1 4,9
Fysioterapeuter 0,7 21,8
Ergoterapeuter 3,0 38,3
Professions-
bachelorer 2,8 19,9
Tabellen viser andelen af nyuddannede inden for faget, der går direkte ud i mindst 20 ugers ledighed. Angivet i procent.
Kilde: AE.

Det er nyt, at de professionsuddannede også ser ledighed i det omfang. Men selvom de har svært ved at få job nu, er deres chancer på arbejdsmarkedet stadig større, end hvis de ikke havde taget en uddannelse.«
Mie Dalskov Pihl, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i Jyllands-Posten

Der går et halvt eller et helt år, så kommer der et nyt kuld ud med endnu mere opdateret viden, og så ryger du bagerst i køen. Og når man først har gået ledig i et år, er det meget svært at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.«
Henning Jørgensen, Arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet, i ugebrevet Mandag Morgen

5.330
Nye studerende er i sommer op­taget på pædagoguddannelsen. For fem år siden var antallet 3.680.
Kilde: KOT.