Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 21
BUPL mener: Forebyggelse og kreativitet
Der må investeres i forebyggelse på nye og anderledes måder, så vi mindsker de menneskelige katastrofer og dårlige livsmuligheder.
Af: Allan Baumann
BUPL holder kongres i december, og i den forbindelse har hovedbestyrelsen drøftet forslag til hovedtemaer og hovedsatsninger i den kommende kongresperiode 2011-2012. Der var bred tilslutning til, at BUPL i de næste to år skal fokusere på forebyggelse og kreativitet.
Forebyggelse, fordi vi, ved at mindske marginalisering og udstødelse, kan skabe en dramatisk forbedring af livet for en stor gruppe børn og unge. Det vil desuden kunne mindske udgifterne til specialindsatser og frigive ressourcer, som kan overføres til det helt almindelige pæda­gogiske arbejde, der om noget trænger til et ressourceløft.
Kreativitet, fordi det er forudsætningen for et godt liv, men også forudsætningen for, at vi som samfund overlever i den skærpede globale konkurrence.
Der er med andre ord både menneskelige og samfundsmæssige gevinster ved at arbejde med begge temaer. Vi håber, at vi med begge satsninger er i stand til på den ene side at håndtere de nedskæringer og omstruktureringer, der rammer hårdt rundt om i landet i disse dage, og på den anden side at fastholde, at pædagogisk arbejde er et spændende og et samfundsmæssigt enormt vigtigt arbejde.

FOREBYGGELSE: Økonomiske beregninger viser, at vi årligt bruger omkring 100 milliarder kroner på specialindsatser med det formål at forhindre marginalisering og udstødelse. Der er ganske vist tale om meget komplicerede beregninger behæftet med store usikkerheder, men de giver trods alt et fingerpeg.
Det helt skræmmende er imidlertid, at antallet af børn og unge - og voksne - som har store sociale problemer, samtidig stiger. Det må give stof til eftertanke, når både udgifter og problemer vokser.
Det må stoppes, og der må tænkes anderledes. Der må investeres i forebyggelse på nye og anderledes måder, så vi mindsker de menneskelige katastrofer og dårlige livsmuligheder, som i parentes bemærket ikke er medregnet i de 100 milliarder kroner.
KREATIVITET: Det er svært at definere et spændende liv, men et kendetegn er vel, at den enkelte i stor udstrækning kan udleve de drømme og potentialer, vedkommende har. Man kunne også sige, at den enkelte har kompetencerne til kreativt at udnytte de livs­muligheder, vedkommende har og kan skabe.
Men kreativitet kommer ikke af sig selv - kreativitet skal udvikles. Kreativitet skabes i miljøer, som inspirerer til at gøre ting anderledes, og det skabes i sociale sammenhænge, som hele tiden støtter den enkelte i at gøre sit bedste.
Kreativitet er med andre ord ikke noget, der falder ned fra himlen. Det kræver hårdt arbejde, men når arbejdet er styret i rammer, hvor både lysten og virkelysten anerkendes, så har vi alle erfaringer med, at det går som en leg.

Efter kongressen i december gælder det for BUPL om at komme så hurtigt og godt i gang med arbejdet som muligt. Derfor vil vi op til kongressen invitere til debat om disse og andre vigtige emner. Det kommer til at foregå på nettet og på generalforsamlingerne landet over i efteråret.
Første skridt er, at forslaget om fokus på forebyggelse og kreativitet sammen med de øvrige kongresemner er vedlagt dette nummer af Børn&Unge. Så hermed en stor opfordring til at deltage i debatten lokalt og på nettet.