Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
TEMA: Forfatter til pædagogerne. Digital dannelse er jeres ansvar
Børn er ikke automatisk komptente til at navigere i den digitale verden, som fylder så meget i deres liv. Det skal pædagogerne være med til at lære dem, mener Camilla Mehlsen.
Af: Malene Mølgaard
Digital dannelse for børn og unge blev i 2016 skrevet ind i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og er efterhånden et gennemgående tema i mange kommuners dagtilbud. Digital dannelse handler om god opførsel og opdragelse på de digitale medier, som nutidens børn har rig adgang til.
»2016 gav en brat opvågning til det digitale livs skyggesider med digital mobning og deling af nøgenbilleder. Som en modreaktion er digital dannelse for børn og unge nu for alvor kommet på dagsordenen. Det er positivt, hvis det betyder, at voksne engagerer sig mere i børns digitale liv,« siger Camilla Mehlsen, ekspert i medieudvikling og uddannelsesforskning og forfatter til bogen ’Teknologiens testpiloter – 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid’.
Danske børn er blandt de mest digitale i verden. Men selvom børn bruger digitale medier tidligt, lærer de ikke nødvendigvis at bruge dem aktivt og at følge gode adfærdsmæssige spilleregler. Derfor har dagtilbud stor betydning for udviklingen af børns digitale kompetencer, mener Camilla Mehlsen.
»Bliver børn og unge smartere af teknologi? Det korte svar er nej. Snarere tværtimod, hvis vi ikke gør en aktiv indsats. Børn har brug for hjælp til digital dannelse,« siger Camilla Mehlsen og fremhæver en myte, som vi efter hendes mening er nødt til at gøre op med:
»Børn er hverken digitalt indfødte eller født kompetente til at navigere på digitale medier. Det er en fejlslutning,« konstaterer hun.
»Det er nødvendigt, at voksne klæder de digitale børn på. Og det gør vi ikke godt nok i dag. Det er ikke nok at fokusere på tekniske færdigheder. Vi skal snarere have fat i teknologiforståelsen og i langt højere grad fokusere på dannelse, kreativitet og etik,« siger Camilla Mehlsen og peger især på vigtigheden af at lære børn bevidstheden om publikum – at mange forskellige øjne ser med.

Tag dem i hånden. For at hjælpe børn til at blive kritiske, kreative teknologibrugere kræver det engagerede voksne, samtaler og tydelige rammer.
»Børn har også brug for en voksen, der tager dem i hånden, når det gælder digitale medier. Dannelse handler i høj grad om, at man forholder sig til, hvordan man er overfor andre, og de leveregler kan børn selv være med til at definere og bestemme – også digitalt. Digital dannelse handler om at klæde børnene på, så de er mere aktive og gør noget sammen med fællesskabet, i stedet for at det bliver passiv underholdning, som det ofte er i hjemmet« siger Camilla Mehlsen og slutter:
»Netop fordi vi har så enormt digitale børn, er det en uddannelsesopgave, som forældrene ikke kan løse alene. Forældrene føler sig ikke rustet til det, så det må man hjælpe med i daginstitutionerne. Vi kan ikke lukke øjnene for, at det er et pædagogisk ansvar.«

7 råd fra Camilla Mehlsen om brug af teknologi i dagtilbud

Social kontakt. Sluk eller brug digitale medier til noget fælles – et fælles tredje.

Empati. Træn og tal om at se verden fra andres synsvinkel.
Digital dannelse skal læres sammen med andre.

Kritisk tænkning. Hjælp børn med at afkode reklamer og sponsoreret indhold på nettet.

Ret til privatliv. Lær barnet at værne om sit privatliv – også på nettet.

Aktiv skaben. Det digitale skal ikke bare være passiv underholdning. Lav digitale produkter fx film, søg viden, prøv at kode osv.

Sansning. Brug digitale medier i et samspil mellem at sanse verden og udvide børnenes verden.

Om bogen og forfatteren
Camilla Mehlsen er ekspert i medieudvikling og uddannelsesforskning og kalder sig selv ’kritisk teknologioptimist’. Efter 10 år som redaktør for DPU’s magasin Asterisk om forskning i pædagogik stiftede hun research- og medievirksomheden Mehlsen Media. Hun er ekstern konsulent for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og står bag MediaWatchs prisbelønnede podcastserie MediaCast om digitale tendenser. Hun har skrevet bogen Globalisterne (2007) og den nye bog ’Teknologiens testpiloter – 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid’ (2016).