Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 22
For lidt kreativitet i uddannelsen
De kreative fag er røget i baggrunden på pædagoguddannelsen, og det går ud over kvaliteten, mener tidligere rektor
Af: Gitte Rebsdorf
Pædagoger er ikke gode nok til at lege og være kreative. Siden pædagoguddannelsen blev omlagt i 2007, er fag som drama og musik kommet til at fylde mindre på uddannelsen, og det har betydet et fald i kvaliteten på det område, mener tidligere rektor på Jydsk Pædagogseminarium Søren K. Lauridsen.
"Jeg er i tvivl om, hvorvidt pædagogerne er i stand til at gennemføre et dramaforløb for tre- til fireårige. De er ikke længere udstyret med de rigtige æstetiske kompetencer, og i dag er der ingen garanti for, at de har beskæftiget sig med musik eller drama på deres uddannelse," siger Søren K. Lauridsen, der også har været formand for Pædagogseminariernes Rektorsammenslutning.
Omlægningen af uddannelsen betød blandt andet, at seks aktivitets- og kulturfag røg ud af studiet.
"De kreative og æstetiske fag er meget dårligt repræsenteret og findes nu kun som linjefag. Det er problematisk. Jeg havde gerne set, at man havde lavet nogle grundforløb, hvor det var muligt at tilrettelægge sekvenser, hvor disse fag i højere grad var præsenteret," siger cand.pæd. Søren K. Lauridsen, der nu arbejder som seniorkonsulent inden for det pædagogiske område.

Dilemma. Medlem af BUPL's forretningsudvalg Allan Bauman er enig i, at de kreative fag er blevet trængt i de seneste år, og at det er sket på grund af den øgede akademisering af uddannelsen.
"Det er en konsekvens af, at uddannelsen er blevet mere akademisk. Men lige netop når det drejer sig om pædagoguddannelsen, er det vigtigt at kunne omsætte det teoretiske til noget praktisk. Børn lærer jo gennem sanserne ved at høre, mærke og se. Derfor skal pædagoger kunne noget med materialer og musik," siger Allan Bauman, som er ansvarlig for uddannelsesområdet i BUPL.
Han mener, at uddannelsen både kan være kreativ og akademisk.
"Nu har vi i lang tid haft fokus på det teoretiske, og derfor er der brug for, at vi vender blikket mod drama, musik og andre kreative fag. I 1980'erne var der meget fokus på relationer, sådan skifter det, og nu er tiden kommet til de kreative fag," siger han.
Akademiseringen af uddannelsen har også betydet, at kunstnere og håndværkere i langt mindre grad end tidligere underviser på uddannelsen. I dag skal lærerne helst have en kandidatgrad. Og de studerendes egne erfaringer med det kreative er skrumpet ind.
I bogstaveligste forstand har de kun i meget lille udstrækning hænderne nede i leret, påpeger Søren K. Lauridsen.
"Uddannelsen mangler et højere kvalitativt niveua i drama, musik og værkstedsfag, men også inden for de nye digitale medier mangler de studerende redskaber og viden," siger han.

Nu har vi i lang tid haft fokus på det teoretiske, og derfor er der brug for, at vi vender blikket mod drama, musik og andre kreative fag.
Allan Baumann, medlem af BUPL's forretningsudvalg