Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 12
OK 05; Overenskomst vedtaget med stort flertal
Ni ud af ti stemte ja til den ny overenskomst. Det er det næsthøjeste ja-flertal, siden BUPL i 1977 indgik sin første overenskomst. Stemmedeltagelsen på 46,5 procent er til gengæld den næstlaveste i historien
Af: Ivan Enoksen
Stemningen var tæt på løssluppen, da BUPL's hovedbestyrelse onsdag den 30. april ved 13-tiden fik resultatet af urafstemningen om den nye overenskomst. Selv en lille beskeden klapsalve blev det til i anledning af, at tæt på 90 procent af de medlemmer, som tog del i afstemningen, fulgte samme hovedbestyrelses opfordring til at godkende den opnåede aftale.
Noteret blev det også, at samtlige 22 fagforeninger denne gang - og så vidt vides for første gang - kom ud med et ja-flertal.
Dermed burde sagen være afgjort, men det var den ikke helt. Fordi under halvdelen af de 58.394 stemmeberettigede afgav deres stemme, var resultatet af urafstemning ikke bindende, kun vejledende. Den definitive afgørelse lå derfor i hænderne på hovedbestyrelsen. Først efter at den med alle stemmer mod fire havde taget afstemningsresultatet til efterretning, var overenskomsten godkendt.
Forbundsformand Birgit Elgaard, som for første gang havde stået i spidsen for BUPL's overenskomstforhandlinger, gav sig selv lov til at være glad og stolt over det klare ja, inden hun vendte sig mod medaljens bagside.
"Det er ikke godt nok med en stemmedeltagelse på kun 46 procent. Det skal vi gøre bedre næste gang, fordi en høj stemmedeltagelse giver resultatet legitimitet og er et vigtigt signal til arbejdsgiverne," sagde hun.

Små midler, der virker. Hvordan man bærer sig ad med at få medlemmerne til stemmeurnerne, har de muligvis svaret på hos BUPL Sønderjylland. Her gav 120 tillidsfolk i november hinanden håndslag på, at stemmeprocenten skulle være højere end i 2002, hvor 48,3 procent af afdelingens medlemmer deltog. Målet blev sat til 66 procent. Så højt nåede man ikke op, men med en stemmeprocent på 57,2 var BUPL Sønderjylland alligevel den fagforening, som forbedrede sin stemmeprocent mest.
"Det er i virkeligheden ikke særlig indviklet. Vi har med små virkemidler fået skabt noget gejst og interesse for sagen," siger Hanne Michelsen, der er formand for BUPL Sønderjylland.
Sønderjyderne var ikke alene dem, der rykkede mest, hvad stemmeprocenten angik, de tog også prisen som fagforeningen med det største ja-flertal på hele 97,6 procent.

Også ja i Århus. Bemærkelsesværdigt er også afstemningsresultatet hos BUPL Århus Kommune. Mens det ikke er nyt, at århusianerne har den højeste stemmedeltagelse, denne gang med 58,6 procent, hører det ikke til dagens orden, at der stemmes ja til overenskomsten i den jyske hovedstad. Det blev der denne gang, og det var i øvrigt også, hvad den lokale fagforening havde rådet til.
"Hvis der er en hemmelighed bag, er den, at vi ikke kun diskuterer overenskomster ved højtiderne. Det foregår også i perioden mellem forhandlingerne. At vi denne gang har anbefalet og fået et ja, hænger meget præcist sammen med, at overenskomstresultatet peger væk fra Ny Løn, hvad den kun gør, fordi vi i forbindelse med OK 02 kørte en så stærk nej-kampagne. Det er platformen, der blev skabt ved den lejlighed, som har båret os igennem," mener Henning Truelsegaard, formand for BUPL Århus Kommune.

Et skridt på vejen. Forbundsformand Birgit Elgaard tager de mange ja-stemmer som udtryk for tilfredshed med, at der med den nye overenskomst er taget et skridt på vejen mod en lønmodel, der passer til det pædagogiske arbejdsmarked.
"Vi har jo ikke sagt farvel til lokal løndannelse, men differentieret brugen af den, så den komme til at fylde mere for ledergruppen og mindre for de menige pædagoger. Det synes et stort flertal åbenbart er den rigtige vej at gå," konstaterer Birgit Elgaard.

Sønderjyde vinder rejse
"Hold da op, det er da bare fantastisk. Hvor heldig kan man være?"
Spørgeren er Linda Louise Hansen, 46-årig pædagog fra Løgumkloster i Sønderjylland, som netop har fået at vide, at hun er udtrukket som vinder af en rejse for to til Lissabon i Portugal.
Rejsen er Børn&Unges præmie til et medlem af den fagforening i BUPL, som ved urafstemningen om den nye overenskomst forbedrede sin stemmeprocent mest. Det gjorde BUPL Sønderjylland, og derfor var det blandt de sønderjyske BUPL-medlemmer, at vinderen skulle findes.
Da det er upassende at spørge, hvad hun stemte, nøjes Børn&Unge med om spørge, om hun stemte.
"Det plejer jeg at gøre, og det gjorde jeg også denne gang," lyder svaret fra vinderen, som senere på året kan fejre 25 års pædagog-jubilæum.
Linda Louise Hansen er leder af Den danske Børnehave i Løgumkloster, men i øjeblikket på intern orlov i børnehaven, idet hun indtil 1. september virker som pædagog i en nyoprettet småbørnsgruppe.
Den heldige vinder, det er uddannet fra Aabenraa Børnehaveseminarium i 1980 og siden da udelukkende har virket i Løgumkloster Kommune, har tidligere besøgt Lissabon.
"Jeg kan ikke huske årstallet, men jeg har været 18-19 år, og det var bare på en afstikker fra en ferie i Spanien. Jeg mindes, at jeg dengang syntes, at det var en dejlig by."

Grafer over urafstemninger

Overenskomst graf.pdf