Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 22
2014 KAVALKADE: Politikerne har spot på arbejdsmiljøet
BUPL vil forbedre pædagogers psykiske arbejdsmiljø. Og beskæftigelsesministeren er med på vognen. Han har særligt fokus på vold mod offentligt ansatte.
Af: Trine Vinther Larsen
I 2014 var pædagogerne blandt de faggrupper, som med gennemsnitligt 14 fraværsdage pr. medarbejder havde det højeste sygefravær. Og flere undersøgelser pegede på, at pædagoger oplever store problemer med stress og tidspres. BUPL vil derfor de næste to år have særligt fokus på medlemmernes psykiske arbejdsmiljø og sygefravær. Det besluttede kongressen i november, og Elisa Bergmann er som nyvalgt formand glad for at stå i spidsen for det arbejde.
»Jeg er enig i den prioritering. Vores undersøgelser viser, at netop det psykiske arbejdsmiljø er den største udfordring for pædagogerne lige nu. Og det hænger sammen med, at der mangler en bedre balance mellem opgaver og vilkår, så det vil vi påvirke arbejdsgiverne til at gøre noget ved,« siger hun.
Påvirkningsarbejdet kan være lettet af, at også beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) har sat de offentligt ansattes arbejdsmiljø højt på dagsordenen. Det erklærede ministeren i sidste måned på en konference afholdt af BUPL’s hovedorganisation, FTF.
»Efter nytår skal vi arbejde sammen om et bedre arbejdsmiljø. Jeg ser frem til at samarbejde om at finde konkrete løsninger på området,« sagde ministeren ifølge FTF.dk.
Ministeren vil især fokusere på vold mod offentligt ansatte.
»Jeg vil skærpe arbejdsgivernes pligt til at forebygge vold. Et rejsehold skal styrke kommunernes og regionernes indsats mod vold. Der skal ske en bedre registrering af vold mod ansatte, og vi skal styrke den tværgående indsats,« fastslår beskæftigelsesministeren, der i år afløste Mette Frederiksen på posten.