Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 19
Forskerinterview: Nu udnytter vi tiden bedre
Kreativitet blev noget andet end klip og klister i Børnehuset Hyrdehøj. Nu er pædagogerne kreative med tiden, så der er plads til både eksperimenter og til fordybelse.
Af: Vibeke Bye Jensen
Børnehuset Hyrdehøj i Roskilde var en af de fire institutioner, der var med i Vicki Sielings aktions­læringsforløb om kreativitet. Det har totalt ændret pædagogernes tankegang om tid, planlægning og kreativitet, mener daglig leder Nina Titi Mohr.
Hvad gjorde I?
»Nogle tænkte nyt omkring et fodboldprojekt, så pigerne også gad spille fodbold. Andre tog uret ned fra væggen og meldte sig ud af institutionens tidsplan, så børnene spiste, når de havde lyst, og de voksne holdt pauser efter behov. Det åbnede for anderledes aktiviteter og for, at pædagogerne gjorde tingene på en anden måde, end de plejede. Andre tog møblerne ud af stuen og havde i seks uger kun motorikredskaber. På flere af stuerne har de nu kun stole og borde til halvdelen af børnene, som så spiser på skift i en café i alrummet. En vuggestuegruppe tog alle møblerne ud og fyldte i stedet rummet med bolde i to dage. Idéen blev så populær, at en af de andre institutioner i projektet også prøvede den af.«
Hvilke ændringer har det givet i dagligdagen?
»Vi er blevet bedre til at følge børnenes spor. For eksempel er en stues børn meget optaget af genbrug, og de har nu indrettet et hjørne med genbrugsting, som børnene kan lave noget med, når de har lyst. Og så er vi blevet bedre til at udnytte hele dagen til aktiviteter. Før var vi tilbøjelige til at mene, at alt skulle foregå mellem klokken 9 og 11. Pædagogerne er blevet gode til at tænke ud af boksen og udnytte hele dagen. For eksempel ville de gerne arbejde med dialogisk læsning, og det foregår nu tre gange om ugen, men om eftermiddagen.«
Har aktionslæringsforløbet medført mere kreativitet?
»Ja, vi tænker anderledes om vores udnyttelse af tiden, og det giver mere plads til at være kreative sammen med børnene. Vi har for eksempel ikke længere et sluttidspunkt for vores projekter og aktiviteter. Når vi vil lære børnene noget eller ser, at noget fanger dem, er vi ikke mere så optaget af, at det er et projekt, som skal vare en uge og være planlagt i detaljer på forhånd. Nogle gange kan det vare halvanden dag, andre gange en måned eller et år. Det holder op, når der ikke er mere i det for børnene. Vi er også blevet bedre til at være åbne over for kollegernes idéer. Man bliver ikke længere mødt med: ’Det kan man da ikke’. Vi er mere åbne for, at ting kan lade sig gøre, fordi vi tænker anderledes om tiden og den måde, vi planlægger projekter på.«

Om Hyrdehøj
Børnehuset Hyrdehøj er en integreret institution med 87 vuggestue- og børnehavebørn inkl. to sproggrupper og 21 ansatte. Hyrdehøj hører til områdeledelse Roskilde Vest.