Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 12
Flere kvinder betyder lavere løn
Fag, som har mange kvinder ansat, er kendetegnet ved lav løn, fastslår en undersøgelse fra SFI. BUPL vil have bedre lovgivning for at sikre ligeløn.
Af: Gitte Rebsdorf
Pædagoger, lærere og sygeplejersker er typisk kvinder. Men når der er mange kvinder i et fag, er lønnen også lav, viser en ny undersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som har undersøgt sammenhængen mellem løn og andelen af kvinder i et fag.
Undersøgelsen viser, at der er en klar sammenhæng mellem løn og antallet af kvinder. Og at kønnet betyder mindre, end at der er mange kvinder i et fag. Kvindelige ingeniører kan godt opnå en høj løn, og mandlige pædagoger har også lav løn ligesom deres kvindelige kolleger.
"Der er ikke nogen god begrundelse for, at fag med mange kvinder også skal have lav løn. Og det kan så være et bidrag til debatten om ligeløn," siger seniorforsker Karsten Albæk fra SFI, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Bedre lovgivning. Pædagogfaget er netop et fag med en stor andel af kvinder. Ifølge undersøgelsen er 85 procent af pædagogerne kvinder. I BUPL er der krav om, at politikerne tager affære og gør noget ved ligelønsproblemet.
"Det kan ikke være rigtigt, at pædagoger skal have mindre i løn, bare fordi der er flest kvinder i faget. Regeringen bør tage problemet alvorligt. Vi bør have en bedre lovgivning ligesom i Norge og Sverige, hvor man har modeller til at sammenligne løn på tværs af fag og institutioner. Det er metoder, som kan være med til at sikre lige løn for arbejde af samme værdi," siger formand for BUPL Henning Pedersen.
Undersøgelsen fra SFI viser, at problemet med lav løn i kvindefag gør sig gældende i både den offentlige og private sektor.
Forskerne har også undersøgt, hvorfor kvindefag og lav løn hænger sammen. Her kan selve forhandlingssystemet spille en rolle. I den offentlige sektor er der typisk kun en arbejdsgiver at forhandle med, og det er ikke befordrende for en god løn.
"Men det alene kan ikke forklare uligheden. Der er mange andre faktorer, som spiller ind," siger Karsten Albæk.

Dømt til højere løn. SFI-rapporten stemmer fint overens med tallene fra Lønkommissionens rapport, der kom sidste år. Heraf fremgår det, at fag med mange kvinder også er de fag, der aflønnes dårligst. Timelønnen for pædagoger ligger betydeligt lavere end for bygningskonstruktører og diplomingeniører. Mens den gennemsnitlige løn for en pædagog er på 170 kroner i timen, så er den oppe på 257 kroner i timen for diplomingeniører.
I vores nabolande Sverige og Norge forsøger man at løse sådanne lønforskelle ved hjælp af såkaldte ligestillingsombudsmænd og en lovgivning, der kan bruges til at fælde domme i ligestillingssager. I juni 2010 blev en norsk kommune pålagt at give en kvindelig SFO-leder 2000 kroner mere i løn om måneden, viser en dom fra det norske ligestillings- og diskrimineringsnævn i Oslo. Nævnet gav hende medhold i, at hendes arbejde havde samme værdi som arbejdsledere i kommunens vej- og parkafdeling, og at hun derfor skulle aflønnes på samme niveau.