Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 09 Børn&Unge som e-paper
TEMA: INNOVATION. Innovationsforsker. Nytænkning
ligger lige til højrebenet
Pædagoger evner naturligt at være nytænkende og kreative, men i en travl hverdag i institutionerne er det svært at føre de gode idéer ud i livet, oplever aktionsforsker.
Af: Mikkel Prytz
Alle de kreative indfald kommer fra pædagoger. Men det er de eksterne konsulenter, der forstår at tjene penge på dem. Sådan satte en bekendt til Vicki Sieling for nylig ord på pædagogers evne til kreativitet og nytænkning.
»Og der er noget om det. Pædagogikken er et kreativt fag, som mange andre faggrupper trækker på, når de skal forsøge at tænke nyt. Kreativitet betyder jo at skabe, og det at skabe noget sammen i legen og aktiviteten – det ligger jo lige til højrebenet for pædagoger,« siger psykologen, der har forsket i kreativitet og innovation i pædagogik.
Vicki Sieling har gennemført et aktionsforskningsprojekt finansieret af BUPL, der viser, hvordan man skaber de bedste muligheder for, at medarbejderne tænker kreativt og innovativt – og også skaber rammerne for, at børnene kan gøre det samme.
»Desværre strider den hverdag, som mange pædagoger møder i institutionerne, imod mulighederne for at føre kreative og innovative idéer ud i livet. Læringsmål, årshjul og særligt selve hverdagens indretning lægger en struktur ind over pædagogernes arbejde, Det gør det svært at være søgende, at få mulighed for fordybelse og at arbejde med fleksibel planlægning, som er nogle af de faktorer, der hjælper nytænkningen på vej,« siger forskeren.

Svært i hverdagen. Ifølge Vicki Sieling er det de færreste pædagoger, der får mulighed for at leve deres idéer fuldt ud i institutionsverdenen.
»Det efterlader mange pædagoger frustrerede. Og nogle bliver mere optaget af de praktiske opgaver end af at være kreative. Især fordi de har så travlt. Det kommer i højere grad til at handle om at krydse praktiske opgaver af på en liste,« siger Vicki Sieling.
Det er blandt andet som en reaktion på dette, at nogle pædagoger vælger at finde beskæftigelse uden for institutionsverdenen, mener psykologen, som kender flere eksempler på pædagoger, der tilbyder særlige forløb for kommuner og institutioner.
»De går ud og arbejder med det, som man i princippet skulle stille krav om, at pædagoger og institutioner gør hver dag. De står for længere forløb, hvor børnene maler på træer eller undersøger vindens kraft. Fantastiske, kreative aktiviteter, som børnene lærer så meget af, men som mange institutioner ikke har tid til at sætte i værk,« siger Vicki Sieling.

Kan jo selv. Hun ser derfor et godt kundegrundlag for pædagoger, der skaber deres egen virksomhed på denne vis.
»Det er trods alt en billig vare at købe for institutionerne. Men på den måde bliver en vigtig del af pædagogikken – de kreative forløb – mange steder til et tilkøb, som de fastansatte ville foretrække at stå for selv, men ikke har tid til. Og det synes jeg er en alvorlig problemstilling,« siger Vicki Sieling.
Hun foreslår, at pædagoger i højere grad bør have et speciale i institutionerne, eksempelvis en kunst- eller musikpædagog.
»Hvis man kunne få lov til at være god til noget, som man oven i købet fik lov til at fordybe sig i – ja, så ville det styrke den enkelte pædagogs kreativitet,« mener psykologen.

Sådan styrkes innovationen i institutionen
Vicki Sielings aktionsforskning viser fire faktorer, der er vigtige for pædagogisk kreativitet og innovation:
● Positive udfordringer: Børn og voksne skal møde kreative udfordringer, som de kan finde en løsning på.
● Plads til eksperimenter: Der skal være mulighed for at afprøve nye praksisformer og eksperimentere med verden, materialer og lege.
● Fokus og nærvær: Både børn og voksne skal have mulighed for at fordybe sig i aktiviteter.
● Integration: De kreative og nytænkende aktiviteter skal arbejdes ind i den pædagogiske praksis og anerkendes i social sammenhæng.

Undersøgelse
Pædagoger fremmer innovationen
Pædagogerne ’på gulvet’ er i høj grad primus motor, når der sker innovation i daginstitutionerne, viser undersøgelse.

Det er medarbejderne i landets daginstitutioner, der især er med til at fremme innovationen. Det viser en undersøgelse fra Center for Offentlig Innovation (COI). Her var medarbejderne i høj eller nogen grad med til at fremme den seneste innovation på arbejdspladsen i 83 % af tilfældene.
Undersøgelsen viser samtidig, at den seneste innovation i daginstitutionerne primært blev sat i gang af medarbejderne i 45 % af tilfældene.
Deltagerne i undersøgelsen blev også spurgt om, hvor let det er at føre idéer ud i livet på arbejdspladsen. 70 % er helt eller delvist enige i, at arbejdspladsen anerkender personer med nye idéer, men samtidig er 72 % helt eller delvist enige i, at gode idéer er svære at realisere i institutionen.
På COI’s side innovationstesten.dk kan du se, hvor innovativ din institution er sammenlignet med landsgennemsnittet.

Kom videre med din idé
Hvis du brænder så meget for at føre din idé ud i livet, at du overvejer at starte selvstændig virksomhed, er der råd og vejledning at hente:
● På startvaekst.virk.dk/opstart kan du læse en guide til opstart af ny virksomhed. Der er også gode råd at finde i Region Midtjyllands startvejledninger: imidt.dk/startvejledninger.
● Når du starter selvstændig virksomhed, mister du retten til dagpenge. En undtagelse er reglerne om bibeskæftigelse. Læs fx mere på ivaekst.dk under ’virksomhed som bibeskæftigelse’.
● Læs mere om dine muligheder for at sikre dig i perioder med sygdom på Statens Administrations hjemmeside: statens-adm.dk under ’Forsikring’.