Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 29
Ingen læreplaner i SFO
Der bliver ikke lavet læreplaner for SFO'erne, lover undervisningsminister Ulla Tørnæs (V). Men der skal laves en indholdsbeskrivelse af SFO'erne, som skal føre hen til en egentlig bekendtgørelse
Af: Steffen Hagemann
I sidste nummer af Børn&Unge kunne vi berette om, at undervisningsminister Ulla Tørnæs ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten var klar til at få indført læreplaner i landets godt 1800 skolefritidsordninger. Dengang nåede vi ikke at få fat i ministeren. Men nu siger Ulla Tørnæs til Børn&Unge, at hendes planer for skolefritidsordningerne...
"...ikke er læreplaner. Jeg er meget glad for, hvis jeg må få lejlighed til overfor BUPL's medlemmer at understrege, at det, jeg ønsker omkring skolefritidsordninger, er, at vi får lavet en indholdsbeskrivelse," siger undervisningsministeren i telefonen.
Ministeren fremhæver, at det har været en stor succes med en indholdsbeskrivelse af børnehaveklassen og indførslen af pædagogiske læreplaner for daginstitutionerne.
"Nu synes jeg, tiden er kommet til, at vi skal prøve at se på indholdet i skolefritidsordningerne, og det mener jeg, at vi bedst gør ved, at vi får lavet en indholdsbeskrivelse af skolefritidsordningerne. Jeg ønsker, at vi får større fokus på det, der sker i skolefritidsordningerne, ikke sådan at forstå at de skal til at have læseplan eller noget som helst andet," siger Ulla Tørnæs til Børn&Unge.
"Men jeg ønsker at tilstræbe, at vi får den samme høje standard og kvalitet i alle SFO'er over hele landet. De er meget forskellige," siger hun.
I år er det 20 år siden, der i folkeskoleloven blev åbnet op for, at skolen også kunne passe børn i fritiden. Det første år gik 1223 børn i SFO.
"I dag er vi i en situation, hvor 190.000 børn passes i SFO, og så synes jeg også, at de børn har krav på, at vi politisk forholder os til, hvad er det så, der skal ske i skolefritidsordningen. Jeg synes, vi mangler nogle formelle rammer for skolefritidsordningen," siger Ulla Tørnæs.
Hun understreger, at første skridt bliver etableringen af et forsøgsprogram, som skal give nogle erfaringer til, hvordan en indholdsbeskrivelse skal skrues sammen. Hun regner ikke med, at det bliver et problem at skaffe politisk opbakning til at iværksætte forsøgsprogrammet.

Bekendtgørelse. Siden SFO'ens opfindelse har pasningsordningen været et stedbarn i folkeskolen formelt set. Der har ikke været nogen bekendtgørelse for pasningsordningerne, kun en vejledning.
Men med indholdsbeskrivelsen bliver der rådet bod på det.
"Med indholdsbeskrivelsen kommer der også en bekendtgørelse," siger Ulla Tørnæs.
I BUPL bliver undervisningsministerens korrigede udmelding godt modtaget. Stig G. Lund, konsulent i pædagogisk sektion, glæder sig over, at der er udsigt til en beskrivelse af skolefritidsordningernes indhold.
"Det vil være en tydeliggørelse af betydningen og vigtigheden af skolefritidsordningernes rolle i børns hverdag. Og det er en anerkendelse af, at det er vigtigt, det, der foregår i SFO'en, at det ikke bare er uforpligtende samvær," siger Stig G. Lund.