Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 16
Vi er alle under pres
3500 tillidsfolk mødtes i Fredericia for at protestere over besparelser i den offentlige sektor. 600 af dem var pædagoger.
Af: Mikkel Kamp
Messecentret i Fredericia summer af stemmer. Mørke, lyse, høje og lave blander sig og bliver til ét ord. Nej.
3500 aktive lærere, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere, HK'ere, social- og sundheds­assistenter har til daglig vidt forskellige arbejdsopgaver i den offentlige sektor. Men torsdag den 20. maj har de det til fælles, at de udtrykker deres bekymring over konsekvenserne af regeringens mange spareplaner.
600 af de fremmødte er pædagoger. Mange af dem er iklædt pink T-shirts med teksten 'Nedskæringer på børneområdet er dyre i længden'.
Det er dog ikke kun børnene, som Poul Petersen, tillidsrepræsentant fra Åby Skoles SFO i Århus, er bekymret for.
"Hele den offentlige sektor er under pres. Det handler ikke om den enkelte kommune eller institution, men om hvordan vi anskuer velfærden," siger han. Samme melding kommer fra pædagog Per Nielsen, som er tillidsrepræsentant på Smidstrup-Skærup Skoles SFO.
"Vi bliver alle sammen ramt hårdt. Det mærker vi i min institution, hvor vi har skåret ned på personaletimerne. Alle de andre faggrupper er også pressede," siger han.
Bo Morthen Petersen, tillidsrepræsentant på Præstekær Fritidshjem i Brønshøj ved København, går på talerstolen, hvorfra han blandt andet siger:
"Konsekvensen af nedskæringerne er, at der er færre voksne til flere børn. Det giver mindre nærhed og betyder, at vi ikke kan udfordre børnene nok."
De stærke børn skal nok klare sig, men de svage børn rammes.
"Når der mangler voksne, er det de svage, det først rammer. Det er de svage børn, der har brug for nærhed," siger han og mødes af klapsalver fra salen.
Formanden for Danmarks Lærerforening,
Anders Bondo Christensen, taler varmt for, at Danmark skal have en stærk økonomi og er skoldhedt imod nedskæringer i velfærden.
"Hovedløse besparelser, der forringer velfærd og besværliggør medlemmers mulighed for at udføre deres arbejde, vil vi ikke være med til," siger han og understreger, at han ser en stærk offentlig sektor som udgangspunkt for at komme ud af krisen.
BUPL's formand, Henning Pedersen, er kommet til stormøde for at repræsentere pædagogerne. Han taler med sine medlemmer, lytter til talerne, klapper og opsummerer sine hovedindtryk, inden de mange busser vender snuderne hjemad:
"Mødet er et afsæt for, at man efterfølgende lokalt diskuterer og synliggør konsekvenserne af regeringens politik. Samtidig har vi aftalt, at de 11 forbund, som er her, skal kaste os ud i den landspolitiske debat. Det handler ikke kun om de enkelte kommuner, men om hele landet. Vi vil komme med et alternativ til regeringens spareplaner. Vi vil komme med vores bud på, hvordan vi kan effektivisere og forøge arbejdsstyrken blandt andet ved at skabe forhold, så ældre medarbejdere kan blive længere på arbejdsmarkedet."
Mødet er slut. Plancher, bagtæpper og plakater pilles ned. De kan genses om aftenen i samtlige nyhedsudsendelser. Det lykkedes de 3500 offentligt ansatte at sætte dagsordenen den 20. maj 2010.