Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 08
Forældre vil have pædagoger
Det er ikke afgørende for forældrene, om der er mange hænder i daginstitutionerne. Det afgørende er, at hænderne tilhører pædagoger, viser en ny omfattende undersøgelse. Den viser også, at forældrene er mest tilfredse med de små institutioner.
Af: Johan Rasmussen
Nutidens forældre er kritiske og stiller sig ikke tilfredse med det næstbedste til deres guldklumper. De vil have uddannede pæda­goger. Jo flere, jo bedre, viser en ny stor undersøgelse.
Forældrenes tilfredshed stiger i takt med antallet af pædagoger, men den stiger ikke, når der bliver flere medhjælpere.
"Forventningerne til institutionerne og uddannelsesniveauet i samfundet er steget, og forældrene forventer at få gode svar fra personalet om blandt andet det pædagogiske indhold, pædagogiske læreplaner og didaktik, og det kan de uddannede pædagoger give dem," forklarer en af forskerne bag undersøgelsen, Søren Gundelach fra Udviklingsforum.
Resultatet er ikke kommet frem ved at spørge forældrene, om de ønsker pædagoger frem for medhjælpere til at tage sig af deres børn. I ­stedet har Udviklingsforum sammenstillet under
søgelser af forældrenes tilfredshed i samtlige institutioner i Århus Kommune med målbare parametre som for eksempel antallet af børn
pr. uddannet pædagog, størrelsen på institutionen, sygefravær i personalegruppen osv.

Store forskelle. I de 30 integrerede institutioner, hvor forældrene var mest tilfredse, var der i snit 6,4 barn pr. pædagog. I de 30 institutioner, hvor forældrene var mindst tilfredse, var der 10,7 barn pr. pædagog.
"Det afliver også myten om, at man bare skal ansætte nogle unge medhjælpere til at spille fodbold med børnene, og så går det godt," siger Søren Gundelach og sætter ord på pædagogernes evner i hverdagen:
"Pædagoger har blandt andre evnen til at give omsorg og udfordringer i passende mængder. De bliver ikke omklamrende eller det modsatte.Når forældrene henter barnet, kan de godt mærke, hvordan barnet har det, og om det har været en god eller dårlig dag. Barnet kan ikke skjule, hvis det har været en dårlig dag, og derfor er forældrenes tilfredshed med institutionen en god faktor for at måle kvaliteten."
Formand for BUPL, Henning Pedersen, er ikke overrasket over, at forældrenes tilfredshed stiger i takt med antallet af uddannede pædagoger.
"Forældrene ønsker en faglig sparring om deres barn - hvordan klarer mit barn sig, og hvordan går det for eksempel med den sproglige udvikling? De vil ikke kun have svar på, om det har været en god dag. Pædagogerne kan fagligt begrunde deres iagttagelser om børnene, og det skal de også gøre," siger han.
Henning Pedersen mener derfor, det er bekymrende, at der er mangel på pædagoger flere steder i landet, og at prognoserne viser, at manglen bliver større i fremtiden.
"Børnene opholder sig i institutionerne i lang tid, og vi risikerer, at de ikke får de optimale udviklingsmuligheder," siger han.

Mindre er bedre. Et andet resultat i undersøgelsen er, at forældre er mest tilfredse med de små institutioner. De er også mere tilfredse med børnehaverne, end de er med integrerede institutioner, som også er den type institution med flest børn i.
"I de mindre institutioner kan forældrene overskue det hele, når de afleverer og henter, de kender logistikken og så videre. Der er en risiko for, at de store institutioner bliver uover­skuelige, hvis ledelseskompetencerne ikke ­følger med," siger Søren Gundelach, der dog ikke vil opfordre kommunerne til at rive de store institutioner ned.
I stedet mener han, at undersøgelsens resultat bør være en klar opfordring til at skabe små enheder i de store institutioner. Det kan være med egen indgang til stuerne og andre arkitektoniske løsninger. Der bør samtidig arbejdes pædagogisk på at skabe 'den lille institution i den store institution', så børnene altid ved, hvor de skal gå hen og blive trøstet.
Henning Pedersen mener, at resultatet bør få kommunerne til at tænke sig om.
"Jeg kan godt forstå, at forældrene er glade for nærhed og overskuelighed, men tendensen er, at enhederne bliver større - det modsatte af, hvad forældrene foretrækker. Kommunerne bør stoppe op og tænke over, om tendensen er styret af økonomiske rationaliseringer, uden at man har øje for, hvordan brugerne oplever de store institutioner," siger han.
Han mener ikke nødvendigvis, at store institu­tioner er dårlige, men at kommunerne skal sikre nærhed og tryghed i de store enheder.

Bedre samarbejde. Søren Gundelach og John Andersen, som har lavet undersøgelsen om forældretilfredshed, mener, at kommuner og daginstitutioner bør lytte mere til forældrene for at udvikle gode institutioner.
"Institutionerne skal ikke følge alle krav fra hver enkelt forælder, men forældrene har meget at byde på. I stedet for at se forældrene som krævende forbrugere, skal man mere tænke på dem som aktive borgere med forventninger til deres barns institution. I dag får forældre børn senere, de er bedre uddannede, og det betyder, at de ved, hvad de vil have. De læser faglitteratur om børn og er meget opmærksomme på, hvad der sker i deres børns liv. Men der har de seneste seks-syv år ikke været mange diskussioner om, hvordan man skaber det gode forældresamarbejde, og hvordan institutionerne kan lære af forældrene," siger Søren Gundelach.

Undersøgelsen viser også:
• at forældrenes tilfredshed har sammenhæng med lavt sygefravær blandt de ansatte og antallet af vikarer
• at en stabil institution uden meget personalegennemstrømning skaber tilfredshed blandt forældrene
• at antallet af kvadratmeter pr. barn ikke betyder noget nævneværdigt for forældrenes tilfredshed.