Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 13
Flere vil være pædagog
Der er rift om pædagogfaget. I år har mere end 6000 unge ønsket at uddanne sig til pædagog. Det er næsten dobbelt så mange som for tre år siden.
Af: Gitte Rebsdorf
Interessen for pædagogfaget fortsætter. Friske tal fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) viser, at 6328 unge i år har ønsket at blive pædagog. Det er næsten dobbelt så mange som i 2008, hvor 3259 ønskede at uddanne sig inden for professionen.
"Det er glædeligt, at så mange ønsker at blive pædagog. Uddannet arbejdskraft er godt og højner kvaliteten i vores daginstitutioner," siger medlem af BUPL's forretningsudvalg Lis Pedersen.
Sidste år var der også en øget søgning til faget, hvor 4966 unge ønskede at blive pædagog. Men fremgangen i år er endnu større.
"Jeg forstår godt, at unge søger faget. Det er et meningsfuldt arbejde, hvor man har mulighed for at gøre en forskel," siger Lis Pedersen.
Tallene fra KOT viser, at søgningen til andre velfærdsuddannelser som lærer og sygeplejerske også er steget. Sygeplejerskerne har en stigning på 11 procent i forhold til sidste år, mens folkeskolelærerne har en stigning på 3 procent. Pædagogerne ligger i top med en stigning på 27 procent i forhold til sidste år. Og selvom der er lavkonjunktur og afskedigelser af pædagoger, mener Lis Pedersen, at der er brug for, at mange flere uddanner sig til pædagog.
"Vi har stadig lav arbejdsløshed inden for faget. Ganske vist foretager kommunerne mange nedskæringer, som rammer pædagogerne. Men vi vil få brug for pædagogerne i fremtiden, blandt andet fordi mange pædagoger går på pension i de kommende år," siger hun.

Den øgede søgning i år svarer til, at cirka 10 procent af en ungdomsårgang ønsker at blive pædagog.
At så mange flere har søgt en videregående uddannelse på en af landets professionshøjskoler, har fået formanden for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Erik Knudsen, til at sige, at mange må afvises.
"Vi kommer desværre til at give mange afslag i år på udvalgte områder, for vi har fået bunker af ansøgninger. Mangel på studiepladser er et problem," siger Erik Knudsen, der også er rektor ved University College Lillebælt.